Vetëm një rini e shkathtë mund të zhvilloj ekonominë dhe të krijojë një perspektivë për të ardhmen.
Kjo mund të ndryshoj vetëm nëse Qeveria e Kosovës e bën arsimin prioritet numër një. Kjo do të thotë rritje e buxhetit për arsim drejt arritjes së një niveli të ngjashëm të shpenzimeve me mesataren e shpenzimeve publike për arsimin në vendet e OBEZh-it.
Ndiqeni videon promovuese të fushatës “Arsimi në dorën tënde”, ku KOMF është pjesë bashkë me partnerët e tjerë.