Udhëzuesi për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme është punuar nga ekspertë ndërkombëtar të organizatës nga Bullgaria “Karin Dom”.

Ky udhëzues jep praktika e modele të shteteve të tjera si dhe udhëzime se çfarë veprimesh duhet të ndërmarrë Kosova për të zhvilluar më tej ndërhyrjen në fëmijërinë e hershme.

Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të projektit “Rritja e ndërhyrjeve në Fëmijërinë e Hershme në Kosovë”, financuar nga Republika e Bullgarisë, i menaxhuar nga Ambasada e Republikës së Bullgarisë në Kosovë dhe implementuar nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF dhe organizata “Karin Dom Foundation”.

Për të lexuar Udhëzuesin për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e hershme, ju lutem klikoni këtu.