http://zeri.info/aktuale/116464/komf-raporti-i-progresit-ve-ne-pah-mungesen-e-zbatimit-e-legjislacionit-per-mbrojtjen-e-te-drejtave-te-femijeve/