Ky raport ka për qëllim të paraqesë të arriturat kryesore të KOMF gjatë vitit 2016.

Në këtë raport janë paraqitur në mënyrë të detajuar rezultatet, sukseset dhe sfidat me të cilat është ballafaquar KOMF gjatë vitit 2016.

Përveç dokumentimit të të arriturave të KOMF, ky raport po ashtu do të shërbejë edhe si një pasqyrë për opinionin e gjërë për tu njohur më gjërësisht me angazhimet, fushëveprimin dhe të arriturat e organizatave të KOMF.

Lexo raportin e plotë këtu