ndrimi mbi trajtimin e fëmijëve të prekur nga leukemia – paraqet qëndrimin e KOMF mbi trajtimin klinik të rasteve me leukemi, mënyrën e menaxhimit të buxhetit për leukeminë, konstatimet dhe rekomandimet për përmirësim e situatës për trajtimin e fëmijëve të prekur nga sëmundja e leukemisë.

Për të lexuar dokumentin, klikoni këtu