Qëndrimi i KOMF për përfshirjen e fëmijëve në arsimin parafillor – paraqet qëdrimin mbi rëndësinë e arsimit parafillor si e drejtë themelore e fëmijës, situatën aktuale, konkluzionet dhe rekomandimet për përmirësimin e situatës.

Për të lexuar dokumentin, klikoni këtu.