Letra avokuese

 • KOMF ka adresuar një Dokument Deputetëve të Kuvendit të Kosovës mbi situatën e dhunës ndaj fëmijëve

  Me rastin e mbajtjes së seancës plenare ku u zhvillua Debat parlamentar lidhur me dhunën në familje dhe adresimin institucional, KOMF ka adresuar një dokument Deputetëve të Kuvendit të Kosovës mbi këtë temë. Dokumenti përshkruan të drejtën themelore të fëmijëve për tu rritur pa dhunë dhe në një ambient të sigurtë, situatën e tyre aktuale në … Lexo më shumë

 • Deklarata e Zotimit për kandidatët për kryetarë të komunave

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF përmes një dokumenti, ju është adresuar kandidatëve për kryetarë të komunave, prej të cilëve kërkojmë zotimin se të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtja e tyre do të jenë pjesë e prioriteteve të axhendës qeverisëse në rast të zgjedhjes. Komunat, bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, … Lexo më shumë

 • Deklarata e ChildPact për Fëmijët Refugjatë dhe të Miturit e Pashoqëruar

  Numri i fëmijëve emigrantë dhe refugjatë që kalojnë kufijtë ndërkombëtarë në kërkim të azilit është rritur në mënyrë dramatike gjatë dy viteve të fundit. Shumë prej tyre janë të pashoqëruar – duke lëvizur vetëm pa anëtarët e familjes. Sipas Komisionit Europian, rreth 800,000 fëmijë kanë aplikuar për azil në Europë në vitin 2015 dhe 2016, … Lexo më shumë

 • Deklaratë e Eurochild dhe Thirrje për Veprim mbi Ndikimin e Brexit te Fëmijët dhe të Rinjtë

  Kjo deklaratë mbështetet nga KOMF dhe rrjetet e tjera të Eurochild në Europë. Procesi Brexit, deri më sot, injoroi zërat e fëmijëve dhe të rinjve. Fëmijët dhe të rinjtë në të gjithë BE-në do të jenë më të ndikuarit në afat gjatë nga votimi i Brexit, por mendimet e tyre nuk janë marrë në konsideratë nga … Lexo më shumë

 • Deklarata e Zotimit

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, prezantoi dokumentin të cilin do t’ju parashtrojë kandidatëve për kryeministër të Republikës së Kosovës, me qëllimin të zotimit të tyre për përfshirjen e fëmijëve në qendër të axhendës qeverisëse në rast të zgjedhjes. Fëmijët në Kosovë përbëjnë 30% të popullsisë së përgjithshme. Jetët e fëmijëve në … Lexo më shumë

 • Letër e qëndrimeve drejtuar kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës

  Institucioni i Avokatit Popullit, KOMF, UNICEF, Zyra e BE-së dhe Save the Children kanë dërguar një letër të përbashkët të qëndrimeve rreth Projektligjit për Mbrojtjen e Fëmijëve, drejt kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës z. Kadri Veseli. Vërejtjet dhe zbraztësitë kryesore të adresuara ishin rreth: 1. Kostos buxhetore për zbatimin efikas të mbrojtjes së … Lexo më shumë