KOMF përmes një dokumenti “Një Kryeministër për Fëmijët”, ju është adresuar partive politike duke ju rikujtuar disa fakte rreth situatës së fëmijëve dhe nevojës që një qeverisje e mirë t’i adresojë ato.

Konkretisht, KOMF ka kërkuar adresimin e problematikave kyçe të fëmijëve në Kosovë, që kërkojnë zgjidhje emergjente.

Për të lexuar dokumentin e plotë, klikoni këtu.