­

May 2019

  • IMG_4440

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës.

Në këtë takim u përcaktuan prioritetet, aktivitetet dhe u […]

  • ChildPact-Survey-e1557730315782

Pyetësori Rajonal për INSPIRE – Thirrje për Kontribute

KOMF në kuadër të ChildPact lanson këtë Thirrje për Kontribute dhe në këtë rast fton institucionet dhe përfaqësuesit e OJQ-ve […]

  • DSC00705

KOMF në kuadër të ChildPact fillon projektin rajonal “Ndërtimi i kapaciteteve për ndarjen dhe promovimin e zbatimit të pakos INSPIRE”

KOMF në kuadër të ChildPact fillon projektin e ri rajonal “Ndërtimi i kapaciteteve për ndarjen dhe promovimin e zbatimit të […]

  • 59968266_2139909429643274_1399748507694268416_n

Me mbështetjen e KOMF dhe OFAP mbahet takimi i radhës së Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Asociacioni i Komunave të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës të Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.

Në këtë takim është […]

  • IMG_4154

KOMF zhvillon tryezën për të sjellë qëndrimet e akterëve kyç lidhur me rishikimin e legjislacionit për mbrojtjen sociale

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në partneritet me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, […]

April 2019

  • 58680959_1135975793242145_2371635036240740352_o

Mbahet punëtoria “Identifikimi i nevojave për avokim”

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, mbajti punëtorinë […]