­

December 2018

  • _Z7A3546_sm

Ndahen çmimet vjetore për gazetari në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve, në Kosovë

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të […]

  • IMG_3130

KOMF organizon Konferencën Nacionale për Avancimin e Shërbimeve Shëndetësore dhe Rehabilituese

Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në […]

  • 10423636_10153315594264617_3019935579490298766_n

KOMF apelon në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara

Dita Ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuar, vazhdon ti gjejë fëmijët me aftësi të kufizuara të pambrojtur nga shteti.

Edhe […]

November 2018

  • KOMF Logo - blue

Thirrje për shprehje interesi – Auditim i jashtëm i projektit

Projekti “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” është projekt dy vjeçar, implementuar nga  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen […]

  • KOMF Logo

Thirrje për Shprehje Interesi – Vlerësues i Jashtëm i Projektit

Projekti “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” është projekt dy vjeçar, implementuar nga  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen […]

  • KOMF Logo

Dita e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës i gjen fëmijët në rrugë, sërish të harruar dhe të pambrojtur nga shteti

Sot është dita e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, një ditë reflektimi, autokritike dhe reagimi përballë heshtjes së […]