­

February 2019

  • qaqa

Shpallje për vend të lirë të punës

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, Organizata për […]

  • IMG_3289

KOMF nis bashkëpunimin me Asociacionin e Komunave për procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale

Asociacioni i Komunave të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës të Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në kuadër të […]

  • Capture 12

KOMF ofron kontributin për mbrojtjen e fëmijëve në përgatitjen e Pakos së Zgjerimit BE 2019

KOMF përmes ChildPact ka ofruar kontributin për përgatitjen e Pakos së Zgjerimit EU 2019.

Mbrojtja e fëmijëve […]

January 2019

  • 001

Ligji i ri për Edukimin Parashkollor do të përcaktoj masa të mbrojtjes dhe sigurisë së fëmijëve

Koncept dokumenti për Edukimin Parashkollor – Edukimin në fëmijërinë e hershme është miratuar nga Qeveria e Kosovës, […]

  • 022

Miratohet Koncept Dokumenti për Financat e Pushtetit Lokal, parashihet krijimi i Grantit Specifik për Shërbime Sociale

Qeveria e Kosovës ka miratuar Koncept Dokumentin për Financat e Pushtetit Lokal, i cili i hap rrugë krijimit të Grantit […]

  • fotooooo

KOMF fillon projektin e ri në mbështetje të procesit të Decentralizimit të Shërbimeve Sociale

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për Fëmijët […]