­

11/10/2019

  • IMG_7449

Mbahet trajnimi mbi ndërhyrjen në fëmijërinë e hershme

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në kuadër të Grupit Tematik për Arsim, ka mbajtur trajnimin tre-ditor […]

  • 71654888_1259244650915258_8497805610765516800_o

Grupi Tematik për Arsim përcakton veprimet për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka mbajtur takimin e […]

  • IMG_7220

Grupi Tematik për Mbrojtjen e Fëmijëve finalizon qëndrimin për Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare

Grupi Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve në kuadër të KOMF, ka mbajtur takimin e radhës.

Gjatë këtij takimi anëtarët […]

27/09/2019

  • IMG_7181

Grupi Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi zgjerohet me partnerë të rinj

Grupi Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi në kuadër të KOMF u zgjerua sot edhe me tre partnerë […]

  • 71046652_1247550415418015_3972021081446809600_o

KOMF ka mbajtur trajnimin për zbatimin efikas të Strategjisë së Avokimit

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, po mban trajnimin tre ditor për “Zbatimin efikas të Strategjisë së […]

  • IMG_6785

KOMF mbajti punëtorinë për vlerësimin e nevojave në fëmijërinë e hershme

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF ka mbajtur punëtorinë dy ditore “Vlerësimi i nevojave në fëmijërinë e […]