­

January 2019

  • 001

Ligji i ri për Edukimin Parashkollor do të përcaktoj masa të mbrojtjes dhe sigurisë së fëmijëve

Koncept dokumenti për Edukimin Parashkollor – Edukimin në fëmijërinë e hershme është miratuar nga Qeveria e Kosovës, […]

  • 022

Miratohet Koncept Dokumenti për Financat e Pushtetit Lokal, parashihet krijimi i Grantit Specifik për Shërbime Sociale

Qeveria e Kosovës ka miratuar Koncept Dokumentin për Financat e Pushtetit Lokal, i cili i hap rrugë krijimit të Grantit […]

  • fotooooo

KOMF fillon projektin e ri në mbështetje të procesit të Decentralizimit të Shërbimeve Sociale

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për Fëmijët […]

  • Foto 10

KOMF përmbyll me sukses projektin “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve”

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka përmbyllur me sukses projektin “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve”, të mbështetur […]

  • qaqa

Thirrje për Nominime: Mirënjohjet vjetore “Miku i Fëmijëve”

Përmbledhje

Fëmijët në Kosovë përbëjnë 30% të popullsisë së përgjithshme. Në mënyrë kolektive të gjithë kemi përgjegjësi në ndërgjegjësimin e […]

  • foto 1

Përmbyllet me sukses projekti dy vjeçar “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë”

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka përmbyllur me sukses projektin dy vjeçar “Mbrojtja e të Drejtave […]