­

August 2017

  • Arsim 0

Grupi Tematik për Arsim në KOMF harton planin e veprimit

August 11th, 2017|

Sot, Grupi Tematik për Arsim në kuadër të Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF është takuar për punëtorinë e parë me qëllim hartimin e planit të veprimit. Grupi Tematik për Arsim përbëhet nga anëtarët e KOMF: PLAY International Kosovo, Kosova Education Center - KEC, Balkan [...]

  • 20543768_755684637937931_825837940535042080_o

Grupi Tematik për Shëndetësi në KOMF harton planin e veprimit

August 4th, 2017|

Grupi Tematik për Shëndetësi në kuadër të Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF është takuar në takimin e parë me qëllim hartimin e planit të veprimit. Grupi Tematik për Shëndetësi përbëhet nga anëtarët e KOMF: Aksioni për Nëna dhe Fëmijë dhe Save the Children. Pjesëmarrës në takim ishin [...]

  • PZ 1

KOMF zhvillon konsultime për plotësim ndryshimin e Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale

August 3rd, 2017|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF në partneritet dhe mbështetur nga projekti “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve” i përkrahur nga BE dhe UNICEF, po zhvillon konsultimet për të sjellë qëndrimet e akterëve kyç të shoqërisë civile dhe akterëve relevant të institucioneve publike lidhur me rishikimin [...]

July 2017

  • 20294366_753209784852083_2393698390446190571_n

Themelohen Grupet Tematike në KOMF

July 29th, 2017|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF ka krijuar katër grupe tematike për fushat si vijon: Grupi Tematik për Mirëqenie dhe Mbrojtje të Fëmijëve; Grupi Tematik për Arsim; Grupi Tematik për Shëndetësi; Grupi Tematik për Zhvillimin e Koalicionit. Grupet Tematike janë struktura organizative brenda KOMF, të [...]

  • 20464739_10213408609760810_617575293_o

Zhvillohet tryeza konsultuese me fëmijët, për të marrë pikëpamjet e tyre rreth dhunës ndaj fëmijëve

July 28th, 2017|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF në partneritet dhe mbështetur nga projekti “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve” i përkrahur nga BE dhe UNICEF ka zhvilluar një tryezë konsultuese me fëmijët, për të marrë pikëpamjet e tyre rreth fenomenit të dhunës ndaj fëmijëve. Në këtë tryezë [...]