­

June 2018

  • ????????????????????????????????????

Avokati i Popullit priti në takim përfaqësuesit nga KOMF

June 20th, 2018|

Avokati i Popullit Hilmi Jashari priti në një takim përfaqësuesit nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF. Në këtë takim u diskutua lidhur me bashkëpunimin në mes Institucionit të Avokatit të Popullit dhe KOMF, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Nga KOMF në takim morën [...]

  • KOMF Logo

KOMF pjesë e hartimit të koncept dokumentit për rregullimin e shërbimeve sociale

June 18th, 2018|

Me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF do të përfaqësoj organizatat e shoqërisë civile në grupin punues për hartimin e koncept dokumentit për rregullimin e fushës së shërbimeve sociale. Grupi punues do të konsistojë me [...]

  • Foto KOMF

Thirrje për kompani të komunikimit multimedial për të realizuar një video vetëdijësuese

June 14th, 2018|

TERMAT E REFERENCËS Funksioni: Realizimi i një video Vendi i punës: Prishtinë, Kosovë Përmbledhje Dhuna në familje, dhuna në baza gjinore dhe ndëshkimi fizik i fëmijëve paraqesin një fenomen të përhapur në Kosovë. Gjetjet nga studimet e fundit tregojnë se struktura familjare patriarkale, normat tradicionale shoqërore dhe qëndrimet kulturore që [...]

  • komf logo me ngjyra

KOMF për Ditën Botërore Kundër Punës së Fëmijëve

June 13th, 2018|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, me rastin e Ditës Botërore Kundër Punës së Fëmijëve, ka dërguar një komunikatë për Media, me qëllim të ngritjes së vetëdijës së popullatës dhe institucioneve relevante drejt fenomenit të fëmijëve të përfshirë në punë të rënda, parandalimit dhe rreziqeve që u [...]

  • 35058168_904986733007720_112657322886561792_n

Mbahet takimi konsultativ me organizatat anëtare të KOMF për Strategjinë Nacionale për të Drejtat e Fëmijëve

June 11th, 2018|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në partneritet dhe mbështetur financiarisht nga Terre des hommes në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit për Qeverisje të Mirë, sot me 11 qershor 2018, ka mbajtur një takim konsultativ me organizatat anëtare për të ofruar kontributin në Draft Strategjinë Nacionale për të Drejtat [...]