­

June 2017

  • 159421-2ExXfj1QK8

Thirrje për ekspertë në hartimin e planeve të veprimit të Grupeve Punuese Tematike të KOMF

June 22nd, 2017|

KOMF në kuadër të projektit “Empowerment of Coalition of NGOs for Child Protection – The journey goes on” financuar nga Zyra e UNICEF në Kosovë, kërkon të angazhojë ekspert/ë që do të jenë përgjegjës për hartimin e planeve të veprimit për secilin nga Grupet Punuese Tematike: për Arsim; Shëndetësi; Mirëqenie dhe [...]

  • aaa

THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME

June 20th, 2017|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë”, të financuar nga BE dhe të menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, shpall: THIRRJEN PËR PROJEKT PROPOZIME Për nënfinancimin e projekteve të vogla për projektet e dorëzuara nga [...]

  • IMG_0287

KOMF filloi puntoritë me qëllim ngritjen e kapaciteteve të institucioneve dhe OJQ-ve në mbrojtjen e fëmijëve viktima të dhunës

June 14th, 2017|

Gjilan, 6 Qershor 2017 Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF në partneritet dhe mbështetur nga projekti “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve” i përkrahur nga BE dhe UNICEF ka zhvilluar takimin në nivel komunal për të sjellë qëndrimet e akterëve kyç  të institucioneve dhe shoqërisë civile [...]

  • Foto KOMF

KOMF filloi projektin “Zhvillimi i KOMF për Fëmijët – Rrugëtimi vazhdon” 2017 – 2018

June 6th, 2017|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF filloi projektin "Fuqizimi i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - Rrugëtimi vazhdon", i financuar nga Zyra e UNICEF në Kosovë. Qëllimi kryesor i projektit është fuqizimi i KOMF për të vepruar si një avokues i fuqishëm për të drejtat [...]

  • Eshref Durmishi

Mesazhi i Eshref Durmishit për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara

June 2nd, 2017|

Si pjesë e platformës Miqtë e Fëmijëve, zgjodha të marrë përsipër sensibilizimin për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Bashkë me Andin, Lumin dhe Jamie Donoughue (ekipi i flimit SHOK) vizituamfëmijët me aftësi të kufizuara në komunën e Prizrenit. Ishte aq emocionuese dhe shpresëdhënëse të shihja fëmijët, që [...]