­

August 2018

  • foto 2

KOMF dorëzon propozim nenet për Ligjin e Familjes dhe Draft Kodin Civil

August 7th, 2018|

Pas një pune intenzive një vjeçare dhe zhvillimit të një serie të konsultimeve publike me akterët relevant, KOMF në partneritet me UNICEF, SOS Fshatrat e Fëmijëve, OFAP, ASTRA, Save the Children dhe Terre des hommes, kanë adresuar drejt Ministrisë së Drejtësisë dokumentin me propozim - nenet për Ligjin e Familjes [...]

  • foto 2

Pas miratimit të Rregulloreve për të Drejtat e Fëmijëve, komunat nisin miratimin e Strategjive dhe Planeve të Veprimit

August 1st, 2018|

Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në Kosovë” financuar nga BE dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë, ka ofruar nën financime për shtatë organizata lokale me qëllim të fuqizimit të tyre dhe mbështetjes së [...]

July 2018

  • 10423636_10153315594264617_3019935579490298766_n

KOMF: Reformimi i skemës së asistencës sociale të bëhet bazuar në interesin më të mirë të fëmijëve

July 23rd, 2018|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, i cili përfaqëson 27 organizata jo qeveritare, bazuar në misionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, kërkon nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, që me rastin e rishikimit apo reformimit të politikave sociale për zbutjen e varfërisë, konkretisht reformimin [...]

  • foto 1

KOMF ka mbajtur trajnim për Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve

July 23rd, 2018|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF ka mbajtur trajnim për Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve, me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve, si një mjet që rrit vetëdijen dhe të kuptuarit e përbashkët mbi abuzimin, si dhe krijion një sistem parandalimi dhe mbrojtjeje për fëmijët ndaj formave të ndryshme të [...]

  • 022

Qëndrimi i KOMF për Shtesat e Fëmijëve

July 10th, 2018|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të misionit për të drejtat e fëmijëve në Kosovë, nga viti 2015 ka dërguar rekomandimin drejt Qeverisë së Kosovës dhe drejt partive politike për planifikimin dhe realizimin e shtesave për fëmijë. Këtë rekomandim në vitin 2015 KOMF e ka [...]