­

October 2018

  • Capture

KOMF promovon gjidhënien për një jetë të shëndetshme për fëmijën

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, i cili përfaqëson 27 organizata jo qeveritare, me rastin […]

  • foto 1

KOMF publikon videon vetëdijësuese për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, i cili përfaqëson njëzet e shtatë organizata […]

September 2018

  • MoU

Asociacioni i Komunave të Kosovës nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në mes të KOMF dhe OFAP

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindor – OFAP dhe Asociacioni […]

  • foto 2

KOMF harton qëndrimin lidhur me koncept dokumentin për plotësim ndryshimin e Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF sipas vendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale […]

August 2018

  • foto 3

Grupet Tematike në KOMF kanë mbajtur takimet e tyre periodike

Grupet tematike në KOMF, gjatë muajit Gusht 2018 kanë mbajtur takimet e tyre periodike, ku kanë diskutuar për aktivitetet e […]

  • Captureeeeeeeee

KOMF ofron rekomandimet për financimin e shërbimeve sociale në kuadër të Koncept Dokumentit për Financat e Pushtetit Lokal

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka dërguar rekomandimet për koncept dokumentin për […]