­
  • RTK Donjeta

Të drejtat e fëmijëve në Kosovë

Donjeta Kelmendi në RTK - Të drejtat e fëmijëve në Kosovë

04/06/18|
  • 4

Mysafiri i Mëngjesit Donjeta Kelmendi

Mysafiri i Mëngjesit RTK Donjeta Kelmendi

17/04/18|
  • 7

Mysafiri i Mëngjesit RTK Donjeta Kelmendi

Mysafiri i Mëngjesit Donjeta Kelmendi 13.06.2017

17/04/18|
  • Klevisi per indexin

KOMF publikon Indeksin për Mbrojtjen e Fëmijës 2.0

https://www.youtube.com/watch?v=Fbt8GuziXlY

07/02/18|
  • Donjeta ne RTK

Mbrojtja e fëmijëve me aftësi të kufizuara Donjeta Kelmendi

https://www.youtube.com/watch?v=-RKCYFcKBWY

07/02/18|
Ngarko postime të tjera