Klikoni këtu për të lexuar buletinin informativ të KOMF për periudhën Prill – Qershor 2019.