­
  • 1_page-0001

Video vetëdijesuese “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale”

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka lansuar një fushatë vetëdijesuese lidhur me procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale dhe familjare, në kuadër të së cilës ka publikuar një video animacion. Shërbimet sociale dhe familjare duhet të ofrohen për të gjithë qytetarët në nevojë për mbrojtje sociale. Për të sjellë shërbimet sociale sa më afër qytetarëve, në vitin 2009 ka filluar decentralizimi i shërbimeve, ku janë bartur kompetencat nga niveli qendror drejt komunave të Kosovës. Mirëpo, edhe pas 10 viteve ky proces nuk ka përfunduar. KOMF ka monitoruar implementimin e decentralizimit të shërbimeve sociale për vitin 2019, ku si [...]

18/06/20|
  • Video fototo

Video vetëdijësuese për të drejtat e fëmijëve

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, i cili përfaqëson njëzet e shtatë organizata jo qeveritare, në kuadër të misionit për avokim në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ka prodhuar një spot vetëdijësues mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe respektimin e të drejtave të tyre, në Kosovë. Ky spot ka për qëllim të ndikojë në vetëdijësimin e publikut të gjerë dhe institucioneve publike për obligimin tonë për mbrojtje të fëmijëve. https://www.youtube.com/watch?v=wu8beWuAcpc

25/06/18|
  • Arsimi ne doren tende PISA2018

Video sensibilizuese: PISA 2018 po vjen!

Në kuadër të fushatës kombëtare për Arsim më të mirë në Kosovë, Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë, së bashku me 11 partnerë të nivelit kombëtar dhe lokal duke përfshirë KOMF, ka lansuar aktivitete të ndryshme promovuese për të shënuar afrimin e zhvillimit të Programit për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA) 2018 në Kosovë. Video i lansuar në kuadër të fushatës është zhvilluar me qëllim të informojë por edhe të motivojë nxënësit në lidhje me këtë vlerësim.

16/04/18|
  • Arsimi ne doren tende

Video sensibilizuese: Arsimi në dorën tënde!

Vetëm një rini e shkathtë mund të zhvilloj ekonominë dhe të krijojë një perspektivë për të ardhmen. Kjo mund të ndryshoj vetëm nëse Qeveria e Kosovës e bën arsimin prioritet numër një. Kjo do të thotë rritje e buxhetit për arsim drejt arritjes së një niveli të ngjashëm të shpenzimeve me mesataren e shpenzimeve publike për arsimin në vendet e OBEZh-it. Ndiqeni videon promovuese të fushatës "Arsimi në dorën tënde", ku KOMF është pjesë bashkë me partnerët e tjerë.

16/04/18|
  • 13221627_547176872122043_742025042678926762_n

KOMF ka prodhuar një spot vetëdijësues mbi mbrojtjen e fëmijëve

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, i cili përfaqëson njëzet e dy organizata jo qeveritare, në kuadër të misionit për avokim në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ka prodhuar një spot vetëdijësues mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe respektimin e të drejtave të tyre, në Kosovë. Kryesisht ky spot ka për qëllim të ndikojë në vetëdijësimin e publikut të gjerë dhe institucioneve publike për obligimin tonë për mbrojtje të fëmijëve. Spoti lansohet më 15 maj që është edhe Dita Ndërkombëtare e Familjes. Kjo video është realizuar në kuadër të projektit të mbështetur nga zyra e [...]

15/05/16|
Ngarko postime të tjera