Kjo deklaratë mbështetet nga KOMF dhe rrjetet e tjera të Eurochild në Europë.

Procesi Brexit, deri më sot, injoroi zërat e fëmijëve dhe të rinjve.

Fëmijët dhe të rinjtë në të gjithë BE-në do të jenë më të ndikuarit në afat gjatë nga votimi i Brexit, por mendimet e tyre nuk janë marrë në konsideratë nga vendimmarrësit.

Ne po bëjmë thirrje që të merren masa për t’i sjellë fëmijët në zemër të negociatave të Brexit.

Kjo Deklaratë mbështetet nga rrjetet e mëposhtme partnere kombëtare, duke përfshirë KOMF dhe organizata të tjera në anëtarësimin e Eurochild:

Mbështetur nga:

Lista e mbështetësve (sipas rendit alfabetik të vendit):
National Coalition for the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child in Austria
National Network for Children, Bulgaria
Coordination of Associations for Children, Croatia
Pancyprian Coordinating Committee for the Protection and Welfare of Children, Cyprus
Defense for Children, Czech Republic
Joint Council for Child Issues, Denmark
Estonian Union for Child Welfare, Estonia
Central Union for Child Welfare, Finland
Federation of associations for child protection, France
Family, Child, Youth Association, Hungary
Coalition of NGOs for Child Protection – KOMF, Kosovo
Dutch Coalition on Children’s Rights, Netherlands
Network of Organizations for Children of Serbia
Slovenian Association of Friends of Youth, Slovenia