­

About edito edito

This author has not yet filled in any details.
So far edito edito has created 468 blog entries.

May 2019

  • 61060122_1154859254687132_6469817608026718208_o

KOMF mbështet procesin e hartimit të Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare

May 24th, 2019|

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me përkrahjen e Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, ka zhvilluar takimin me qëllim të hartimit të strukturës bazë të Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare. Gjatë këtij takimi janë diskutuar dhe shkëmbyer pikëpamjet dhe komentet e nevojshme me qëllimin të avansimit të draftit të [...]

  • IMG_4864 (1)

KOMF harton Strategjinë e Avokimit 2019 – 2021 për decentralizimin e shërbimeve sociale

May 22nd, 2019|

Koalicioni i OJQ – ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë ka mbajtur punëtorinë e radhës e cila ka për qëllim hartimin e Strategjisë së Avokimit 2019 – 2021, për decentralizimin e shërbimeve sociale dhe familjare në Kosovë. Kjo punëtori është vazhdimësi e takimit të parë [...]

  • IMG_4468 (1)

Fillon krijimi i platformës online START për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

May 17th, 2019|

Përfaqësues nga sekretariati i KOMF po marrin pjesë në takimin dy ditor i cili po mbahet në Tivat - Mal të Zi, në mes të stafit koordinues nga gjashtë shtetet: Kosovë, Shqipëri, Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Armeni dhe Gjeorgji, për të koordinuar aktivitetet dhe veprimet e para drejt hartimit të platformës online START. Qëllimi i platformës online [...]

  • IMG_4440

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës

May 14th, 2019|

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës. Në këtë takim u përcaktuan prioritetet, aktivitetet dhe u rishikua plani i veprimit të grupit tematik për vitin 2019. Njëherit, u përcaktuan veprimet e ardshme rreth projektit të ri për zhvillimin në fëmijërinë e hershme; Hapat e ardhshëm rreth akreditimit të programit të [...]

  • ChildPact-Survey-e1557730315782

Pyetësori Rajonal për INSPIRE – Thirrje për Kontribute

May 14th, 2019|

KOMF në kuadër të ChildPact lanson këtë Thirrje për Kontribute dhe në këtë rast fton institucionet dhe përfaqësuesit e OJQ-ve të plotësojnë pyetësorin online, që ka për qëllim të përshkruajnë aktivitetet që po zhvillohen aktualisht nën pakon INSPIRE (Shtatë Strategji për të Ndaluar Dhunën Ndaj Fëmijëve) në Kosovë. Vendet ku është duke u zhvilluar sondazhi [...]

  • DSC00705

KOMF në kuadër të ChildPact fillon projektin rajonal “Ndërtimi i kapaciteteve për ndarjen dhe promovimin e zbatimit të pakos INSPIRE”

May 14th, 2019|

KOMF në kuadër të ChildPact fillon projektin e ri rajonal “Ndërtimi i kapaciteteve për ndarjen dhe promovimin e zbatimit të pakos INSPIRE”, financuar nga OAK Foundation dhe INSPIRE Fund. Duke u bazuar në nevojat për intervenim në fushën e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë, KOMF parashikon të vazhdojë fuqizimin e kapaciteteve për [...]

Ndërtimi i kapaciteteve rajonale dhe kombëtare për ndarjen dhe promovimin e zbatimit të pakos INSPIRE në rajonin e zgjeruar të Detit të Zi 2019 – 2020

May 10th, 2019|

Duke u bazuar në nevojat e mëdha për intervenim në fushën e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë, KOMF parashikon të vazhdojë fuqizimin e kapaciteteve për të ngritur shqetësimet dhe pikëpamjet e komuniteteve dhe fëmijëve, duke mbështetur iniciativat që kanë për qëllim të ndalojnë dhunën ndaj fëmijëve dhe të rrisin vetëdijen e publikut [...]

Mbështetja e arritjeve të të vegjëlve/parashkollorëve përmes mësimdhënies së rafinuar (START) 2019 – 2020

May 10th, 2019|

KOMF ka filluar implementimin e projektit të ri rajonal “Mbështetja e arritjeve të të vegjëlve/parashkollorëve përmes mësimdhënies së rafinuar (START) 2019 - 2020”, projekt i financuar nga World Vision Gjermani. Projekti zbatohet nga koalicionet e OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në gjashtë vende: Kosovë, Shqipëri, Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Armeni dhe Gjeorgji. Objektivi i përgjithshëm [...]

Aksioni i Përbashkët për Decentralizim 2019 – 2022

May 10th, 2019|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP dhe KMOP, kanë nisur implementimin e projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”, në kohëzgjatje prej 42 muaj. Qëllimi i këtij projekti është kontribuimi drejt procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale [...]

  • 59968266_2139909429643274_1399748507694268416_n

Me mbështetjen e KOMF dhe OFAP mbahet takimi i radhës së Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

May 8th, 2019|

Asociacioni i Komunave të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës të Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Në këtë takim është diskutuar rreth draft Ligjit për Shërbimet Sociale dhe Familjare, grupeve punuese të tij si dhe për takimin e fundit të organizuar nga MPMS-ja në lidhje me formulën e financimit dhe Grantin e veçantë për [...]