­

About edito edito

This author has not yet filled in any details.
So far edito edito has created 482 blog entries.

October 2019

  • IMG_7449

Mbahet trajnimi mbi ndërhyrjen në fëmijërinë e hershme

October 11th, 2019|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në kuadër të Grupit Tematik për Arsim, ka mbajtur trajnimin tre-ditor me temën “Ndërhyrje në fëmijërinë e hershme”, për organizatat anëtare dhe partnerët e KOMF që punojnë në fëmijërinë e hershme. Ky trajnim ka pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve në fushën e fëmijërisë së hershme [...]

  • 71654888_1259244650915258_8497805610765516800_o

Grupi Tematik për Arsim përcakton veprimet për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

October 9th, 2019|

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi, anëtarët kanë shqyrtuar raportin e nevojave për fëmijërinë e hershme, i cili raport u hartua pas punëtorisë së organizuar javë më parë për identifikimin e nevojave të organizatave në këtë fushë. [...]

  • Kosovo INSPIRE_Country_Factsheet_pages-to-jpg-0001

Strategjitë e INSPIRE për të ndaluar dhunën ndaj fëmijëve

October 7th, 2019|

Ky dokument është i bazuar në inputet dhe vëzhgimet e shtatë organizatave që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Ndërsa pyetësori u nda përmes Koalicionit të OJQ-ve  për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF, kështu organizatat që kanë marrë pjesë në këtë hulumtim, janë anëtare të KOMF. Aktualisht nuk ekziston ndonjë grup punues nën platformën [...]

  • Capture

Një Kryeministër për Fëmijët

October 4th, 2019|

KOMF përmes një dokumenti "Një Kryeministër për Fëmijët", ju është adresuar partive politike duke ju rikujtuar disa fakte rreth situatës së fëmijëve dhe nevojës që një qeverisje e mirë t’i adresojë ato. Konkretisht, KOMF ka kërkuar adresimin e problematikave kyçe të fëmijëve në Kosovë, që kërkojnë zgjidhje emergjente. Për të lexuar dokumentin e plotë, klikoni [...]

  • IMG_7220

Grupi Tematik për Mbrojtjen e Fëmijëve finalizon qëndrimin për Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare

October 3rd, 2019|

Grupi Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve në kuadër të KOMF, ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi anëtarët kanë shqyrtuar qëndrimin zyrtar të KOMF për Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare, i cili është plotësuar për procesin e hartimit të Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare. Duke pasur si synim kryesor interesin [...]

September 2019

  • Strategjia e Avokimit_alb-1_page-0001

Strategjia e Avokimit për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare 2019 – 2021

September 30th, 2019|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë ka haruar Strategjinë e Avokimit për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare 2019 - 2021. Kjo Strategji u hartua nga anëtarët e Grupit Tematik për Mbrojtje dhe partnerëve të KOMF ,  ku gjatë takimeve është bërë identifikimi i nevojave dhe më pas [...]

  • IMG_7181

Grupi Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi zgjerohet me partnerë të rinj

September 27th, 2019|

Grupi Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi në kuadër të KOMF u zgjerua sot edhe me tre partnerë të rinj, të cilët punojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve në shëndetësi Përkatësisht, këtij grupi i janë bashkëngjitur organizatat si “Solidar Suisse”, “Shoqata e Mamive të Kosovës” dhe “Shoqata për Sëmundje të Rralla”. [...]

  • 71046652_1247550415418015_3972021081446809600_o

KOMF ka mbajtur trajnimin për zbatimin efikas të Strategjisë së Avokimit

September 27th, 2019|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, po mban trajnimin tre ditor për “Zbatimin efikas të Strategjisë së Avokimit për procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale”. Qëllimi i përgjithshëm i këtij trajnimi është ngritja e kapaciteteve të organizatave jo-qeveritare pjesë e KOMF por edhe partnerëve të jashtëm dhe palëve të interesit, se si [...]

  • IMG_6785

KOMF mbajti punëtorinë për vlerësimin e nevojave në fëmijërinë e hershme

September 16th, 2019|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF ka mbajtur punëtorinë dy ditore “Vlerësimi i nevojave në fëmijërinë e hershme” me qëllim të identifikimit dhe vlerësimit të nevojave të organizatave të shoqërisë civile në fushën e fëmijërisë së hershme në Kosovë. Me anë të identifikimit të nevojave synohet edhe ngritja e kapaciteteve të këtyre [...]

  • DSC_0922

Me mbështetjen e OFAP dhe KOMF mbahet takimi i Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

September 11th, 2019|

Asociacioni i Komunave të Kosovës, me mbështetjen e OFAP dhe KOMF ka mbajtur takimin e radhës të Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Anëtarët e Kolegjiumit kanë ndarë informacionet rreth Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal dhe formulën e financimit të Grantit Specifik për Shërbime Sociale. Në këtë takim, KOMF ka shpalosur qëndrimin për Ligjin [...]