STAFF

Donjetë Kelmendi
Donjetë Kelmendi Executive Director
+ 383 (0) 38 220 287
donjeta.kelmendi@komfkosova.org
Mersije Krasniqi
Mersije Krasniqi Finance and Administration Manager
+ 383 (0) 38 220 287
mersije.krasniqi@komfkosova.org
Klevis Vaqari
Klevis VaqariProgram Manager
Tel +383 (0) 38 220 287
klevis.vaqari@komfkosova.org
Loreta Keqekolla
Loreta Keqekolla Project Officer
+ 383 (0) 38 220 287
loreta.keqekolla@komfkosova.org
Bukurezë Surdulli
Bukurezë Surdulli Monitoring and Research Specialist
+ 383 (0) 38 220 287
bukureza.surdulli@komfkosova.org