STAFF

Donjetë Kelmendi
Donjetë Kelmendi Executive Director
+ 381 (0) 38 220 287
donjeta.kelmendi@komfkosova.org
Mersije Krasniqi
Mersije Krasniqi Finance and Administration Manager
+ 381 (0) 38 220 287
mersije.krasniqi@komfkosova.org
Klevis Vaqari
Klevis VaqariProgram Manager
Tel +381 (0) 38 220 287
klevis.vaqari@komfkosova.org
Arbnora Kllokoqi
Arbnora Kllokoqi Project Coordinator
+ 381 (0) 38 220 287
arbnora.kllokoqii@komfkosova.org
Loreta Keqekolla
Loreta Keqekolla Project Officer
+ 381 (0) 38 220 287
loreta.keqekolla@komfkosova.org
Dorentina Batusha
Dorentina Batusha Office Assistant
+ 381 (0) 38 220 287
dorentina.batusha@komfkosova.org