STAFI

Donjetë Kelmendi
Donjetë Kelmendi Drejtor Ekzekutiv
+ 383 (0) 38 220 287
donjeta.kelmendi@komfkosova.org
Mersije Krasniqi
Mersije Krasniqi Menaxhere për Financa/Administratë
+ 383 (0) 38 220 287
mersije.krasniqi@komfkosova.org
Klevis Vaqari
Klevis VaqariMenaxhere e Programit
Tel +383 (0) 38 220 287
klevis.vaqari@komfkosova.org
Loreta Keqekolla
Loreta Keqekolla Zyrtare e Projektit
+ 383 (0) 38 220 287
loreta.keqekolla@komfkosova.org
Bukurezë Surdulli
Bukurezë Surdulli Specialiste per Monitorim dhe Hulumtim
+ 383 (0) 38 220 287
bukureza.surdulli@komfkosova.org