STAFI

Donjetë Kelmendi
Donjetë Kelmendi Drejtor Ekzekutiv
+ 381 (0) 38 220 287
donjeta.kelmendi@komfkosova.org
Mersije Krasniqi
Mersije Krasniqi Menaxhere për Financa/Administratë
+ 381 (0) 38 220 287
mersije.krasniqi@komfkosova.org
Klevis Vaqari
Klevis VaqariMenaxhere e Programit
Tel +381 (0) 38 220 287
klevis.vaqari@komfkosova.org
Arbnora Kllokoqi
Arbnora Kllokoqi Koordinatore e Projektit
+ 381 (0) 38 220 287
arbnora.kllokoqii@komfkosova.org
Loreta Keqekolla
Loreta Keqekolla Zyrtare e Projektit
+ 381 (0) 38 220 287
loreta.keqekolla@komfkosova.org
Dorentina Batusha
Dorentina Batusha Asistente e Zyrës
+ 381 (0) 38 220 287
dorentina.batusha@komfkosova.org