Ky raport është hartuar në kuadër të Grupit Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi.

Dokumenti ofron një pasqyrë të disa prej fushave kryesore që duhet të merren parasysh në zhvillimin dhe zbatimin e politikave. Dokumenti paraqet të dhënat vitale për fëmijët, lindshmërinë dhe vdekshmërinë e foshnjeve, lindjet nën peshë, vaksinimin, gjidhënien dhe gjendjen e të ushqyerit, trajtimin e fëmijëve me sëmundje të rënda, mungesën e barnave nga lista esenciale dhe menaxhimin e buxhetit.

Për të lexuar raportin e plotë ju lutem të klikoni këtu: