A po arrijnë tek fëmijët në nevojë paratë e taksapaguesëve?– Analiza buxhetore mbi politikat sociale për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ka për qëllim të shtjellojë financimin e politikave aktuale të mirëqenies sociale, me theks të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Njëkohësisht, të ndikojë në përmirësimin e financimit të shërbimeve dhe skemave sociale përmes ofrimit të opsioneve të mbrojtjes sociale dhe financimit të tyre. Kjo analizë i dedikohet publikut të gjerë, palëve në interes dhe në veçanti hartuesve të politikave sociale dhe financiare.

Për të lexuar dokumentin, klikoni këtu.