­

26/12/2019

  • IMG_8323

KOMF mbështet hartimin e Ligjit për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme

26/12/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF ka mbështetur punëtorinë e grupit punues për hartimin e Ligjit për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme. Krahas mbështetjes së punëtorive në hartimin e Ligjit për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme, aktualisht KOMF në bashkëpunim me KRAEEYN është duke finalizuar një politikë rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e [...]

  • KOMFI _Çmimet 2019 (8)

KOMF ndan çmimet vjetore për gazetari dhe mirënjohjet “Mik i Fëmijëve”

23/12/19|

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF, në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror OFAP dhe KMOP, përmes projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim” të financuar nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë, ka mbajtur sot ceremoninë [...]

  • IMG_8155

KOMF shpalos prioritetet për 2020

12/12/19|

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Zyra e BE-së në Kosovë organizoi konferencën "Të drejtat e njeriut në Kosovë: Sfidat dhe Mundësitë". Rreth 70 pjesëmarrës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucioneve, përfshirë Avokatin e Popullit, diskutuan prioritetet për qeverinë e re. Ata u fokusuan në sfidat dhe mundësitë, koordinimin institucional dhe [...]

  • 79083006_1314696005370122_3772194103048011776_o

KOMF dhe partnerët harmonizojnë qëndrimin për Ligjin për Shërbime Sociale

06/12/19|

Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror - OFAP dhe KOMF organizuan punëtorinë dy ditore për unifikimin e qëndrimit për Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare, në mes të KOMF, Institucionit të Avokatit të Popullit, Asociacionit të Komunave të Kosovës, Lidhjes së Qendrave për Punë Sociale. Në këtë punëtori u prezantua qëndrimi i Grupit Tematik për Mbrojtje të [...]

  • IMG_8114

Grupi Tematik për Arsim harton politikën rekomanduese për fëmijërinë e hershme

06/12/19|

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të KOMF në partneritet me rrjetin KRAEEYN, ka mbajtur takimin e dytë me qëllim hartimin e politikës rekomanduese, bazuar në problemet e identifikuara në fushën e fëmijërisë së hershme. Kjo politikë do të parashtrohet drejt MASHT me qëllim përmirësimin e situatës së të drejtave të fëmijëve në fëmijërinë e [...]

  • 16299288_662296383943424_1150143949393775249_n

KOMF: Të zbatohen të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara

03/12/19|

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, u bën thirrje institucioneve të garantojnë mbrojtjen, gjithëpërfshirjen dhe realizimin e të drejtave për të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara. Fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë jetojnë në gjendje të rëndë dhe nuk [...]

  • foto 1

Udhëzues për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme

02/12/19|

Udhëzuesi për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme është punuar nga ekspertë ndërkombëtar të organizatës nga Bullgaria “Karin Dom”. Ky udhëzues jep praktika e modele të shteteve të tjera si dhe udhëzime se çfarë veprimesh duhet të ndërmarrë Kosova për të zhvilluar më tej ndërhyrjen në fëmijërinë e hershme. Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të [...]

  • 76969135_1308901265949596_1558865930635706368_o

KOMF publikon Udhëzuesin për Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme

02/12/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka mbajtur konferencën përmbyllëse të projektit “Zhvillimi i Ndërhyrjes në Fëmijërinë e Hershme në Kosovë”, ku ka publikuar Udhëzuesin për Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme. Ky projekt u financua nga Qeveria e Republikës së Bullgarisë dhe u menaxhua nga Ambasada e Republikës së Bullgarisë në Kosovë. [...]