­

31/10/2019

  • 73175516_1279910278848695_8691420511676137472_n

KOMF dhe KRAYEEN koordinohen për fëmijërinë e hershme

31/10/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me rrjetin Kosovo Roma Ashkali and Egyptian Early Years Network - KRAEEYN, ka zhvilluar takimin për identifikimin e sfidave në fushën e fëmijërisë së hershme. Ky takim u mbajt me anëtarët e Grupit Tematik për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Arsim në [...]

  • newsletter nr 1 - shqip_page-0001

KOMF Buletini Korrik – Shtator 2019

29/10/19|

Klikoni këtu për të lexuar buletinin informativ të KOMF për periudhën Korrik - Shtator 2019.

  • IMG_7449

Mbahet trajnimi mbi ndërhyrjen në fëmijërinë e hershme

11/10/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në kuadër të Grupit Tematik për Arsim, ka mbajtur trajnimin tre-ditor me temën “Ndërhyrje në fëmijërinë e hershme”, për organizatat anëtare dhe partnerët e KOMF që punojnë në fëmijërinë e hershme. Ky trajnim ka pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve në fushën e fëmijërisë së hershme [...]

  • 71654888_1259244650915258_8497805610765516800_o

Grupi Tematik për Arsim përcakton veprimet për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

09/10/19|

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi, anëtarët kanë shqyrtuar raportin e nevojave për fëmijërinë e hershme, i cili raport u hartua pas punëtorisë së organizuar javë më parë për identifikimin e nevojave të organizatave në këtë fushë. [...]

  • Kosovo INSPIRE_Country_Factsheet_pages-to-jpg-0001

Raporti për Kosovën mbi Strategjitë e INSPIRE për të ndaluar dhunën ndaj fëmijëve

07/10/19|

Ky dokument është i bazuar në të dhënat dhe vëzhgimet e shtatë organizatave që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Meqenëse pyetësori është ndarë përmes Koalicionit të OJQ-ve  për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF, kështu organizatat që kanë marrë pjesë në këtë hulumtim, janë anëtare të KOMF. Aktualisht nuk ekziston ndonjë grup punues nën platformën INSPIRE në [...]

  • Capture

Një Kryeministër për Fëmijët

04/10/19|

KOMF përmes një dokumenti "Një Kryeministër për Fëmijët", ju është adresuar partive politike duke ju rikujtuar disa fakte rreth situatës së fëmijëve dhe nevojës që një qeverisje e mirë t’i adresojë ato. Konkretisht, KOMF ka kërkuar adresimin e problematikave kyçe të fëmijëve në Kosovë, që kërkojnë zgjidhje emergjente. Për të lexuar dokumentin e plotë, klikoni [...]

  • IMG_7220

Grupi Tematik për Mbrojtjen e Fëmijëve finalizon qëndrimin për Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare

03/10/19|

Grupi Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve në kuadër të KOMF, ka mbajtur takimin e radhës. Gjatë këtij takimi anëtarët kanë shqyrtuar qëndrimin zyrtar të KOMF për Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare, i cili është plotësuar për procesin e hartimit të Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare. Duke pasur si synim kryesor interesin [...]