­

30/09/2019

  • Strategjia e Avokimit_alb-1_page-0001

Strategjia e Avokimit për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare 2019 – 2021

30/09/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë ka haruar Strategjinë e Avokimit për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare 2019 - 2021. Kjo Strategji u hartua nga anëtarët e Grupit Tematik për Mbrojtje dhe partnerëve të KOMF ,  ku gjatë takimeve është bërë identifikimi i nevojave dhe më pas [...]

  • IMG_7181

Grupi Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi zgjerohet me partnerë të rinj

27/09/19|

Grupi Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi në kuadër të KOMF u zgjerua sot edhe me tre partnerë të rinj, të cilët punojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve në shëndetësi Përkatësisht, këtij grupi i janë bashkëngjitur organizatat si “Solidar Suisse”, “Shoqata e Mamive të Kosovës” dhe “Shoqata për Sëmundje të Rralla”. [...]

  • 71046652_1247550415418015_3972021081446809600_o

KOMF ka mbajtur trajnimin për zbatimin efikas të Strategjisë së Avokimit

27/09/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, po mban trajnimin tre ditor për “Zbatimin efikas të Strategjisë së Avokimit për procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale”. Qëllimi i përgjithshëm i këtij trajnimi është ngritja e kapaciteteve të organizatave jo-qeveritare pjesë e KOMF por edhe partnerëve të jashtëm dhe palëve të interesit, se si [...]

  • IMG_6785

KOMF mbajti punëtorinë për vlerësimin e nevojave në fëmijërinë e hershme

16/09/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF ka mbajtur punëtorinë dy ditore “Vlerësimi i nevojave në fëmijërinë e hershme” me qëllim të identifikimit dhe vlerësimit të nevojave të organizatave të shoqërisë civile në fushën e fëmijërisë së hershme në Kosovë. Me anë të identifikimit të nevojave synohet edhe ngritja e kapaciteteve të këtyre [...]

  • DSC_0922

Me mbështetjen e OFAP dhe KOMF mbahet takimi i Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

11/09/19|

Asociacioni i Komunave të Kosovës, me mbështetjen e OFAP dhe KOMF ka mbajtur takimin e radhës të Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Anëtarët e Kolegjiumit kanë ndarë informacionet rreth Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal dhe formulën e financimit të Grantit Specifik për Shërbime Sociale. Në këtë takim, KOMF ka shpalosur qëndrimin për Ligjin [...]