­

29/08/2019

  • IMG_6371

KOMF mban punëtorinë për hartimin e Draft Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare

29/08/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF në partneritet me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPSM), Zyrën e UNICEF në Kosovë dhe Save the Children ka mbajtur punëtorinë dy ditore për hartimin e Projektligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare. Aktualisht, MPMS është në fazën e hartimit të këtij Projektligji dhe [...]

  • 008

Thirrje për fasilitator

29/08/19|

Pozita:                 Fasilitator për vlerësimin e nevojave në fëmijërinë e hershme Vendi:                  Prishtinë Kohëzgjatja:    Dy ditë pune Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve, është duke kërkuar të punësojë një Fasilitator për vlerësimin e nevojave në fëmijërinë e hershme, në [...]

  • IMG_6007

KOMF validon Strategjinë e Avokimit për decentralizimin e shërbimeve sociale

27/08/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë ka mbajtur punëtorinë për validimin e Strategjisë së Avokimit për decentralizimin e shërbimeve sociale dhe familjare. Kjo punëtori është vazhdimësi e takimeve të Grupit Tematik për Mbrojtje në kuadër të KOMF,  gjatë të cilave është bërë identifikimi [...]

  • 16299288_662296383943424_1150143949393775249_n

KOMF dënon sulmin dhe dhunën e ushtruar ndaj fëmijës në Komunën e Istogut

21/08/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF dënon sulmin dhe dhunën e ushtruar ndaj fëmijës K.M, 7-vjeçare, nga një person i moshës madhore në Komunën e Istogut. KOMF kërkon nga institucionet përgjegjëse të ndërrmarrin masat sipas legjislacionit në fuqi për ndëshkimin e  personit të dyshuar për ushtrim të dhunës. Sipas informacioneve të publikuara [...]