­

10/05/2019

Mbështetja e arritjeve të të vegjëlve/parashkollorëve përmes mësimdhënies së rafinuar (START) 2019 – 2020

10/05/19|

KOMF ka filluar implementimin e projektit të ri rajonal “Mbështetja e arritjeve të të vegjëlve/parashkollorëve përmes mësimdhënies së rafinuar (START) 2019 - 2020”, projekt i financuar nga World Vision Gjermani. Projekti zbatohet nga koalicionet e OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në gjashtë vende: Kosovë, Shqipëri, Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Armeni dhe Gjeorgji. Objektivi i përgjithshëm [...]

Aksioni i Përbashkët për Decentralizim 2019 – 2022

10/05/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP dhe KMOP, kanë nisur implementimin e projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”, në kohëzgjatje prej 42 muaj. Qëllimi i këtij projekti është kontribuimi drejt procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale [...]

  • 59968266_2139909429643274_1399748507694268416_n

Me mbështetjen e KOMF dhe OFAP mbahet takimi i radhës së Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

08/05/19|

Asociacioni i Komunave të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës të Kolegjiumit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Në këtë takim është diskutuar rreth draft Ligjit për Shërbimet Sociale dhe Familjare, grupeve punuese të tij si dhe për takimin e fundit të organizuar nga MPMS-ja në lidhje me formulën e financimit dhe Grantin e veçantë për [...]

  • IMG_4154

KOMF zhvillon tryezën për të sjellë qëndrimet e akterëve kyç lidhur me rishikimin e legjislacionit për mbrojtjen sociale

03/05/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në partneritet me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, zhvilloi tryezën e parë për të sjellë qëndrimet e akterëve kyç lidhur me rishikimin e legjislacionit për mbrojtjen sociale dhe bashkëpunimin me sektorin joqeveritar. Kjo tryezë mundësoi diskutime mes akterëve kryesor të fushës duke i [...]