­

31/05/2019

  • 61751006_1159850124188045_6729560608565362688_n

KOMF nis bashkëpunimin me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Qeverisë së Bullgarisë

31/05/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka nënshkruar kontratë me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Qeverisë së Bullgarisë për implementimin e projektit “Rritja e ndërhyrjeve në Fëmijërinë e Hershme në Kosovë”. Përfaqësuesit e Ambasadës Bullgare në Kosovë, kanë vizituar sot zyrat e KOMF ku dhe është zyrtarizuar nisja e ketij bashkëpunimi. [...]

  • KOMF Logo - blue

KOMF: Duhani, kërcënim për fëmijët

31/05/19|

Me rastin e shënimit të Ditës Botërore Kundër Duhanit, Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, bën thirrje që të merren masa parandaluese për vetëdijesimin dhe ndalimin e konsumimit të duhanit nga fëmijët, ekspozimit të fëmijëve ndaj tymit të duhanit, si dhe kufizimin e qasjes së fëmijëve për blerjen e duhanit. KOMF konsideron [...]

  • 023

KOMF fillon monitorimin e procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale

29/05/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim” ka filluar monitorimin e procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale. Nga viti 2009 ka filluar procesi i decentralizimit të shërbimeve sociale, ku janë bartur kompetencat nga niveli qendror (Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale) drejt komunave të [...]

  • 61060122_1154859254687132_6469817608026718208_o

KOMF mbështet procesin e hartimit të Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare

24/05/19|

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me përkrahjen e Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, ka zhvilluar takimin me qëllim të hartimit të strukturës bazë të Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare. Gjatë këtij takimi janë diskutuar dhe shkëmbyer pikëpamjet dhe komentet e nevojshme me qëllimin të avansimit të draftit të [...]

  • IMG_4864 (1)

KOMF harton Strategjinë e Avokimit 2019 – 2021 për decentralizimin e shërbimeve sociale

22/05/19|

Koalicioni i OJQ – ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë ka mbajtur punëtorinë e radhës e cila ka për qëllim hartimin e Strategjisë së Avokimit 2019 – 2021, për decentralizimin e shërbimeve sociale dhe familjare në Kosovë. Kjo punëtori është vazhdimësi e takimit të parë [...]

  • IMG_4468 (1)

Fillon krijimi i platformës online START për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

17/05/19|

Përfaqësues nga sekretariati i KOMF po marrin pjesë në takimin dy ditor i cili po mbahet në Tivat - Mal të Zi, në mes të stafit koordinues nga gjashtë shtetet: Kosovë, Shqipëri, Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Armeni dhe Gjeorgji, për të koordinuar aktivitetet dhe veprimet e para drejt hartimit të platformës online START. Qëllimi i platformës online [...]

  • IMG_4440

Grupi Tematik për Arsim përcakton prioritetet e radhës

14/05/19|

Grupi Tematik për Arsim në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës. Në këtë takim u përcaktuan prioritetet, aktivitetet dhe u rishikua plani i veprimit të grupit tematik për vitin 2019. Njëherit, u përcaktuan veprimet e ardshme rreth projektit të ri për zhvillimin në fëmijërinë e hershme; Hapat e ardhshëm rreth akreditimit të programit të [...]

  • ChildPact-Survey-e1557730315782

Pyetësori Rajonal për INSPIRE – Thirrje për Kontribute

14/05/19|

KOMF në kuadër të ChildPact lanson këtë Thirrje për Kontribute dhe në këtë rast fton institucionet dhe përfaqësuesit e OJQ-ve të plotësojnë pyetësorin online, që ka për qëllim të përshkruajnë aktivitetet që po zhvillohen aktualisht nën pakon INSPIRE (Shtatë Strategji për të Ndaluar Dhunën Ndaj Fëmijëve) në Kosovë. Vendet ku është duke u zhvilluar sondazhi [...]

  • DSC00705

KOMF në kuadër të ChildPact fillon projektin rajonal “Ndërtimi i kapaciteteve për ndarjen dhe promovimin e zbatimit të pakos INSPIRE”

14/05/19|

KOMF në kuadër të ChildPact fillon projektin e ri rajonal “Ndërtimi i kapaciteteve për ndarjen dhe promovimin e zbatimit të pakos INSPIRE”, financuar nga OAK Foundation dhe INSPIRE Fund. Duke u bazuar në nevojat për intervenim në fushën e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë, KOMF parashikon të vazhdojë fuqizimin e kapaciteteve për [...]

Ndërtimi i kapaciteteve rajonale dhe kombëtare për ndarjen dhe promovimin e zbatimit të pakos INSPIRE në rajonin e zgjeruar të Detit të Zi 2019 – 2020

10/05/19|

Duke u bazuar në nevojat e mëdha për intervenim në fushën e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë, KOMF parashikon të vazhdojë fuqizimin e kapaciteteve për të ngritur shqetësimet dhe pikëpamjet e komuniteteve dhe fëmijëve, duke mbështetur iniciativat që kanë për qëllim të ndalojnë dhunën ndaj fëmijëve dhe të rrisin vetëdijen e publikut [...]