­

April 2019

  • 1

Vlerësimi TIMSS do të zhvillohet në Kosovë

April 19th, 2019|

Në kuadër të Fushatës për Arsim më të Mirë në Kosovë, janë prodhuar materialet promovuese për testin ndërkombetar TIMSS. Vlerësimi TIMSS do të zhvillohet në Kosovë në periudhën nga 23 prilli deri më 10 maj 2019. Rezultatet e vlerësimit TIMSS do të shfrytëzohen nga MASHT për reforma dhe politika arsimore, të cilat kontribuojnë në përmirësimin [...]

  • foto 1

Mbahet takimi i Grupit Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve

April 5th, 2019|

Grupi Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës. Në këtë takim u përcaktuan prioritetet për vitin 2019 si dhe hapat rreth Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare, Kodit Civil dhe formulës së financimit të shërbimeve sociale. Grupi Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve mundëson: Shkëmbimin e [...]