­

27/03/2019

  • KOMF Logo - blue

KOMF apelon në Ditën Botërore të Sindromës Down

27/03/19|

Me rastin e ditës Ndërkombëtare të Sindromës Down, Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF i bën thirrje të gjitha institucioneve në nivel qendror e lokal, për të shtuar vëmendjen dhe investimin, si dhe për të garantuar përkujdesje dhe të drejta të barabarta për të gjithë fëmijët me Sindromën Down. Për fat të [...]

  • 004

KOMF zgjerohet me tri organizata të reja

25/03/19|

Asambleja e Përgjithshme e KOMF në takimin e mbajtur më 19 mars 2019, votoi pro anëtarësimit të tri organizatave jo qeveritare: Public Organization for Local Initiatives and Supports - POLIS, Rrjeti i Lëvizjes Paqësore (NOPM)  dhe SOS Kopshti. POLIS ka mbështetur procesin e hartimit të rregullores dhe strategjisë komunale për të drejtat e fëmijëve në [...]

  • 54524199_1111084952397896_5114432388763484160_o

KOMF mban takimin e Asamblesë së Përgjithshme

22/03/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF me 19 mars 2018 mbajti takimin e radhës së Asamblesë së Përgjithshme. Asambleja e përgjithshme aprovoi: Raportin narrativ dhe financiar për vitin 2018 Planin e Veprimit për vitin 2019 si dhe Pagesën për anëtarësi Në takim u prezantua edhe raporti i audit-it për KOMF [...]

  • 021

Miratohet Koncept Dokumenti për Shërbimet Sociale dhe Familjare

01/03/19|

Qeveria e Kosovës në takimin e fundit ka miratuar koncept dokumentin për shërbimet sociale dhe familjare. Opsioni i tretë i propozuar nga Grupi Punues është vlerësuar si i duhuri, i cili rekomandon hartimin e projektligjit të ri me të cilin do të shfuqizohet Ligji Nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin [...]