­

22/01/2019

  • 001

Ligji i ri për Edukimin Parashkollor do të përcaktoj masa të mbrojtjes dhe sigurisë së fëmijëve

22/01/19|

Koncept dokumenti për Edukimin Parashkollor – Edukimin në fëmijërinë e hershme është miratuar nga Qeveria e Kosovës, me ç’rast është pranuar rekomandimi i KOMF për parashikimin e masave dhe procedurave për të siguruar ambient të sigurtë dhe mbrojtës për fëmijët në institucionet parashkollore. Grupi Tematik për Arsim në KOMF ka dërguar kontributin në draft koncept [...]

  • 022

Miratohet Koncept Dokumenti për Financat e Pushtetit Lokal, parashihet krijimi i Grantit Specifik për Shërbime Sociale

17/01/19|

Qeveria e Kosovës ka miratuar Koncept Dokumentin për Financat e Pushtetit Lokal, i cili i hap rrugë krijimit të Grantit Specifik për Shërbime Sociale. Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka dërguar rekomandimet në kuadër të konsultimeve publike për koncept dokumentin për Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal. KOMF ka propozuar [...]

  • fotooooo

KOMF fillon projektin e ri në mbështetje të procesit të Decentralizimit të Shërbimeve Sociale

16/01/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror - OFAP dhe KMOP, kanë nënshkruar kontratë me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë për implementimin e projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”, në kohëzgjatje prej 42 muaj dhe vlerë prej 480,963 [...]

  • Foto 10

KOMF përmbyll me sukses projektin “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve”

11/01/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka përmbyllur me sukses projektin “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve”, të mbështetur nga BE dhe UNICEF. Projekti është implementuar gjatë periudhës Mars 2017 - Tetor 2018. Ndër të arriturat kryesore të projektit janë: KOMF ka zhvilluar konsultimet për të sjellë qëndrimet e akterëve kyç të shoqërisë civile dhe [...]

  • qaqa

Thirrje për Nominime: Mirënjohjet vjetore “Miku i Fëmijëve”

10/01/19|

Përmbledhje Fëmijët në Kosovë përbëjnë 30% të popullsisë së përgjithshme. Në mënyrë kolektive të gjithë kemi përgjegjësi në ndërgjegjësimin e shoqërisë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. KOMF në partneritet me UNICEF synon të zgjerojë konceptin e mbrojtjes së fëmijëve, duke përçuar mesazhin se “’Përgjegjësia për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve është përgjegjësi [...]

  • foto 1

Përmbyllet me sukses projekti dy vjeçar “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë”

09/01/19|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka përmbyllur me sukses projektin dy vjeçar “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë”, të mbështetur nga BE dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë. Ky projekt ka filluar në Janar 2017 dhe ka përfunduar në Dhjetor 2018. Ndër të arriturat kryesore të projektit [...]