­

26/12/2018

  • foto 3

Modeli i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për komunën mike për fëmijë

26/12/18|

Modeli i ofruar i "Strategjisë Komunale dhe Planit të Veprimit për realizimin e të drejtave të fëmijëve” është realizuar si përmbyllje e një procesi një vjeçar gjatë të cilit KOMF përmes ofrimit të shtatë nën financimeve për OJQ-të në shtatë komuna, ka mbështetur procesin e hartimit te Rregulloreve komunale për të Drejtat e Fëmijëve si [...]

  • foto 1

Modeli i Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijët

26/12/18|

Modeli i ofruar i "Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijët” është realizuar si përmbyllje e një procesi një vjeçar gjatë të cilit KOMF përmes ofrimit të shtatë nën financimeve për OJQ-të në shtatë komuna, ka mbështetur procesin e hartimit te Rregulloreve komunale për të Drejtat e [...]

  • _Z7A3708

Ndahen çmimet vjetore për gazetari në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve, në Kosovë

20/12/18|

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të Kosovës – KEC, përmes projekteve EIDHR të financuara nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë, kanë mbajtur sot ceremoninë e ndarjes së çmimeve vjetore për gazetari në fushën e [...]

  • IMG_3130

KOMF organizon Konferencën Nacionale për Avancimin e Shërbimeve Shëndetësore dhe Rehabilituese

11/12/18|

Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në Kosovë” të financuar nga zyra e BE-së në Kosovë dhe bashkëfinancuar nga zyra e UNICEF-it në Kosovë, zhvilloi Konferencën e tretë Nacionale për të adresuar më tej rekomandimet e dala nga Indeksi për Mbrojtjen e [...]

  • 10423636_10153315594264617_3019935579490298766_n

KOMF apelon në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara

03/12/18|

Dita Ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuar, vazhdon ti gjejë fëmijët me aftësi të kufizuara të pambrojtur nga shteti. Edhe pse Kosova ka përcaktuar të drejtën për ndihmë në të holla për familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara si element të mbrojtjes, Ligji për Përkrahje Materiale Familjeve të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara, [...]