­

23/11/2018

  • KOMF Logo - blue

Thirrje për shprehje interesi – Auditim i jashtëm i projektit

23/11/18|

Projekti “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” është projekt dy vjeçar, implementuar nga  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, financuar nga BE dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë. Ky projekt ka filluar në Dhjetor 2016 dhe do të përfundojë në Dhjetor 2018. Projekti në mënyrë indirekte synon [...]

  • KOMF Logo

Thirrje për Shprehje Interesi – Vlerësues i Jashtëm i Projektit

23/11/18|

Projekti “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” është projekt dy vjeçar, implementuar nga  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, financuar nga BE dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë. Ky projekt ka filluar në Dhjetor 2016 dhe do të përfundojë në Dhjetor 2018. Projekti në mënyrë indirekte synon [...]

  • KOMF Logo

Dita e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës i gjen fëmijët në rrugë, sërish të harruar dhe të pambrojtur nga shteti

20/11/18|

Sot është dita e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, një ditë reflektimi, autokritike dhe reagimi përballë heshtjes së shurdhët institucionale. Në emër të kësaj dite, në emër të parimeve të KDF-së të cilën shteti i Kosovës e aspiron përgjatë gjithë legjislacionit, dhe në emër të misionit tonë për mbrojtjen e të drejtave të [...]

  • IMG_2916

KOMF organizon Konferencën Nacionale për Avancimin e Shërbimeve Sociale në Kosovë

19/11/18|

Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në Kosovë” të financuar nga zyra e BE-së në Kosovë dhe bashkëfinancuar nga zyra e UNICEF-it në Kosovë, zhvilloi Konferencën e dytë Nacionale për të adresuar më tej rekomandimet e dala nga Indeksi për Mbrojtjen e [...]

  • KOMF Logo

Thirrje për Nominime: Mirënjohjet vjetore “Miku i Fëmijëve”

15/11/18|

Përmbledhje Fëmijët në Kosovë përbëjnë 30% të popullsisë së përgjithshme. Në mënyrë kolektive të gjithë kemi përgjegjësi në ndërgjegjësimin e shoqërisë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. KOMF në partneritet me UNICEF synon të zgjerojë konceptin e mbrojtjes së fëmijëve, duke përçuar mesazhin se “’Përgjegjësia për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve është përgjegjësi [...]

  • Foto KOMF

KONKURS PËR GAZETARË

05/11/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të Kosovës – KEC, përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes [...]