­

22/10/2018

  • Foto per media

KOMF organizon Konferencën Nacionale për gjithëpërfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin e rregullt arsimor

22/10/18|

Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në Kosovë” të financuar nga zyra e BE-së në Kosovë dhe bashkëfinancuar nga zyra e UNICEF-it në Kosovë, zhvilloi Konferencën e parë Nacionale për të adresuar më tej rekomandimet e dala nga Indeksi për Mbrojtjen e [...]

  • 3

KOMF ka mbajtur takim me fëmijë për të marrë pikëpajmet e tyre mbi të drejtat e fëmijëve

18/10/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Të rinjtë me një zë” projekt rajonal i financuar nga Komisioni Evropian, ka mbajtur takim konsultativ me vetë fëmijët me qëllim të mbledhjes së informacionit mbi çështjet kryesore të cilat i preokupojnë fëmijët, që i afektojnë ata dhe të cilat ata do [...]

  • Capture

KOMF promovon gjidhënien për një jetë të shëndetshme për fëmijën

05/10/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, i cili përfaqëson 27 organizata jo qeveritare, me rastin e javës dedikuar ushqyerjes me qumësht gjiri të fëmijëve, apelon për vetëdijësim dhe promovim të vazhdueshëm të gjidhënies si një nga faktorët më thelbësor që i kontribuon shëndetit dhe mirëqenies së fëmijës. Të ushqyerit e fëmijëve me [...]

  • foto 1

KOMF publikon videon vetëdijësuese për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna

05/10/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, i cili përfaqëson njëzet e shtatë organizata jo qeveritare, në kuadër të misionit për avokim në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ka prodhuar një spot vetëdijësues mbi mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe respektimin e të drejtave të tyre. Konkretisht, ky spot ka [...]

04/10/18|