­

10/09/2018

  • MoU

Asociacioni i Komunave të Kosovës nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në mes të KOMF dhe OFAP

10/09/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF, Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindor - OFAP dhe Asociacioni i Komunave të Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me qëllim mbrojtjen dhe promovimin e mirëqenies sociale dhe të drejtave të fëmijëve në Kosovë. Fushat e bashkëpunimit Avokimi i përbashkët për avancimin e mirëqenies sociale, kompletimin e procesit [...]

  • foto 2

KOMF harton qëndrimin lidhur me koncept dokumentin për plotësim ndryshimin e Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare

05/09/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF sipas vendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale është pjesë e grupit punues për hartimin e koncept dokumentit për plotësim ndryshimin e Ligjit për Shërbime Sociale dhe Familjare. KOMF gjatë periudhës kohore Qershor – Shtator 2018, ka zhvilluar një seri konsultimesh për të [...]