­

23/07/2018

  • 10423636_10153315594264617_3019935579490298766_n

KOMF: Reformimi i skemës së asistencës sociale të bëhet bazuar në interesin më të mirë të fëmijëve

23/07/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, i cili përfaqëson 27 organizata jo qeveritare, bazuar në misionin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, kërkon nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, që me rastin e rishikimit apo reformimit të politikave sociale për zbutjen e varfërisë, konkretisht reformimin e skemës së asistencës sociale, [...]

  • foto 1

KOMF ka mbajtur trajnim për Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve

23/07/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF ka mbajtur trajnim për Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve, me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve, si një mjet që rrit vetëdijen dhe të kuptuarit e përbashkët mbi abuzimin, si dhe krijion një sistem parandalimi dhe mbrojtjeje për fëmijët ndaj formave të ndryshme të abuzimit. Trajnimi është realizuar me [...]

  • Nora KOMF

KOMF publikon Video sensibilizuese për të Drejtat e Fëmijëve

12/07/18|

Arbnora Kllokoqi në RTV 21 flet për lancimin e Video-s sensibilizuese mbi të Drejtat e Fëmijëve dhe Mbrojtjen e tyre

  • 022

Qëndrimi i KOMF për Shtesat e Fëmijëve

10/07/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të misionit për të drejtat e fëmijëve në Kosovë, nga viti 2015 ka dërguar rekomandimin drejt Qeverisë së Kosovës dhe drejt partive politike për planifikimin dhe realizimin e shtesave për fëmijë. Këtë rekomandim në vitin 2015 KOMF e ka ofruar si rekomandim afatmesëm, duke [...]

  • 002

KOMF letër Ministrit të Financave për krijimin e Grantit Specifik për Shërbime Sociale

04/07/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF,  i cili përfaqëson njëzet e shtatë organizata jo qeveritare, duke qenë në dijeni se Ministria e Financave ka nisur procesin e konsultimit të gjerë si pjesë e fazës së parë të zhvillimit të koncept-dokumentit të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, ka dërguar drejt Ministrit [...]