­

28/06/2018

  • KOMF Logo

Mungesë e shërbimeve dhe programeve për parandalimin dhe reintegrimin e fëmijëve viktima të abuzimit me narkotikë

28/06/18|

KOMF me rastin e Ditës Ndërkombëtare Kundër Abuzimit me Droga, ka dërguar një komunikatë për media, ku ka bërë thirrje për më shumë vëmendje dhe angazhim institucional në mbrojtje të fëmijëve viktima të abuzimit me narkotikë. Bazuar në Indeksin për Mbrojtjen e Fëmijës të publikuar nga KOMF, Kosova ka arritur një rezultat të ulët prej [...]

  • web1

KOMF harton kontributin për Draft Kodin Civil dhe plotësim ndryshimin e legjislacionit familjar

27/06/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF po mban punëtorinë katër ditore për rishikimin e pjesës së pestë të Ligjit të Familjes për Format e Veçanta për Mbrojtjen e Fëmijëve pa Kujdes Prindëror. KOMF në partneritet me UNICEF, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për fëmijët pa kujdes prindëror - OFAP, [...]

  • foto 3

KOMF publikon videon vetëdijësuese për të drejtat e fëmijëve

26/06/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, i cili përfaqëson njëzet e shtatë organizata jo qeveritare, në kuadër të misionit për avokim në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ka prodhuar një spot vetëdijësues mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe respektimin e të drejtave të tyre, në Kosovë. Ky spot ka për [...]

  • Video fototo

Video vetëdijësuese për të drejtat e fëmijëve

25/06/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, i cili përfaqëson njëzet e shtatë organizata jo qeveritare, në kuadër të misionit për avokim në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ka prodhuar një spot vetëdijësues mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe respektimin e të drejtave të tyre, në Kosovë. Ky spot ka për [...]

  • ????????????????????????????????????

Avokati i Popullit priti në takim përfaqësuesit nga KOMF

20/06/18|

Avokati i Popullit Hilmi Jashari priti në një takim përfaqësuesit nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF. Në këtë takim u diskutua lidhur me bashkëpunimin në mes Institucionit të Avokatit të Popullit dhe KOMF, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Nga KOMF në takim morën pjesë: Petrit Tahiri – anëtar [...]

  • KOMF Logo

KOMF pjesë e hartimit të koncept dokumentit për rregullimin e shërbimeve sociale

18/06/18|

Me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF do të përfaqësoj organizatat e shoqërisë civile në grupin punues për hartimin e koncept dokumentit për rregullimin e fushës së shërbimeve sociale. Grupi punues do të konsistojë me përfaqësues nga Departamentet nga Ministria [...]

  • Foto KOMF

Thirrje për kompani të komunikimit multimedial për të realizuar një video vetëdijësuese

14/06/18|

TERMAT E REFERENCËS Funksioni: Realizimi i një video Vendi i punës: Prishtinë, Kosovë Përmbledhje Dhuna në familje, dhuna në baza gjinore dhe ndëshkimi fizik i fëmijëve paraqesin një fenomen të përhapur në Kosovë. Gjetjet nga studimet e fundit tregojnë se struktura familjare patriarkale, normat tradicionale shoqërore dhe qëndrimet kulturore që përforcojnë praktikat e dhunshme janë [...]

  • komf logo me ngjyra

KOMF për Ditën Botërore Kundër Punës së Fëmijëve

13/06/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, me rastin e Ditës Botërore Kundër Punës së Fëmijëve, ka dërguar një komunikatë për Media, me qëllim të ngritjes së vetëdijës së popullatës dhe institucioneve relevante drejt fenomenit të fëmijëve të përfshirë në punë të rënda, parandalimit dhe rreziqeve që u kanosen. Komunikata e plotë: Vetëm [...]

  • dk

KOMF publikon Politikën për Mbrojtjen e Fëmijës

12/06/18|

Donjeta Kelmendi flet për publikimin e Politikës për Mbrojtjen e Fëmijës - RTK

  • 35058168_904986733007720_112657322886561792_n

Mbahet takimi konsultativ me organizatat anëtare të KOMF për Strategjinë Nacionale për të Drejtat e Fëmijëve

11/06/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në partneritet dhe mbështetur financiarisht nga Terre des hommes në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit për Qeverisje të Mirë, sot me 11 qershor 2018, ka mbajtur një takim konsultativ me organizatat anëtare për të ofruar kontributin në Draft Strategjinë Nacionale për të Drejtat e Fëmijëve. Në takim morën [...]