­

25/04/2018

  • 10603704_366630590176673_2203448407975593530_n

KOMF dërgon kontributin në draft koncept dokumentin për Ligjin për Edukimin Parashkollor

25/04/18|

KOMF ka dërguar kontributin në draft koncept dokumentin për Ligjin për Edukimin Parashkollor në kuadër të procesit të konsultimeve publike. KOMF vlerëson se ligji aktual për edukimin parashkollor i hartuar në vitin 2006, nuk është në hap me politikat, praktikat dhe standardet e shteteve të zhvilluara sa i përket mbrojtjes së fëmijëve në institucionet parashkollore. Ligji [...]

  • grupore

KOMF vizitë studimore në Komunën e Sofies

25/04/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve po mban vizitën studimore në Sofie bashkë me disa nga organizatat anëtare, organizatat të cilat implementojnë projektet e KOMF për mbështetjen e shtatë komunave në hartimin e rregulloreve për të drejtat e fëmijëve dhe planeve të veprimit si dhe zyrtarët nga shtatë komunat e Kosovës: Prishtina, Fushë Kosova, [...]

  • 002

Përmbledhje me të gjeturat e raportit të progresit lidhur me të drejtat e fëmijëve

18/04/18|

Raporti i Progresit për Kosovën i publikuar më 17 prill 2018, ndër të tjera ka përfshirë të gjeturat dhe rekomandimet në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Sa i përket të drejtave të fëmijës, raporti vë në pah se korniza ligjore e Kosovës është kryesisht në përputhje me standardet ndërkombëtare, por zbatimi mbetet [...]

  • 4

Mysafiri i Mëngjesit Donjeta Kelmendi

17/04/18|

Mysafiri i Mëngjesit RTK Donjeta Kelmendi

  • 7

Mysafiri i Mëngjesit RTK Donjeta Kelmendi

17/04/18|

Mysafiri i Mëngjesit Donjeta Kelmendi 13.06.2017

  • Arsimi ne doren tende PISA2018

Video sensibilizuese: PISA 2018 po vjen!

16/04/18|

Në kuadër të fushatës kombëtare për Arsim më të mirë në Kosovë, Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë, së bashku me 11 partnerë të nivelit kombëtar dhe lokal duke përfshirë KOMF, ka lansuar aktivitete të ndryshme promovuese për të shënuar afrimin e zhvillimit të Programit për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA) 2018 në Kosovë. Video [...]

  • Arsimi ne doren tende

Video sensibilizuese: Arsimi në dorën tënde!

16/04/18|

Vetëm një rini e shkathtë mund të zhvilloj ekonominë dhe të krijojë një perspektivë për të ardhmen. Kjo mund të ndryshoj vetëm nëse Qeveria e Kosovës e bën arsimin prioritet numër një. Kjo do të thotë rritje e buxhetit për arsim drejt arritjes së një niveli të ngjashëm të shpenzimeve me mesataren e shpenzimeve publike [...]

  • foto 1

KOMF mban takimin e Asamblesë së Përgjithshme, zgjedh anëtarët e Bordit Drejtues

12/04/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF ka mbajtur takimin e Asamblesë së Përgjithshme. Në pjesën e parë të ditës, është prezantuar dhe aprovuar Raporti narrativ dhe financiar për vitin 2017; Planifikimi strategjik 2018 – 2021 dhe Plani i veprimit për vitin 2018. Në takim të Asamblesë së Përgjithshme janë prezantuar poashtu draft [...]