­

29/03/2018

  • 1

KOMF mbështet organizatat lokale në hartimin e planeve të veprimit për të drejtat e fëmijëve

29/03/18|

Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF po implementon projektin "Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në Kosovë" financuar nga BE dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë. Në kuadër të këtij projekti KOMF ka ofruar nën financime për shtatë organizata lokale të cilat janë duke zhvilluar procesin për hartimin e [...]

  • 29249756_859933194179741_3446059042781265920_n

KOMF mori pjesë në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të ChildPact

19/03/18|

Drejtoresha ekzekutive e KOMF, në të njëjtën kohë zëvendës presidente e ChildPact, mori pjesë në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të ChildPact, të mbajtur më 15 mars 2018, në Tiranë. Shumë diskutime u zhvilluan lidhur me planet dhe fushëveprimin tonë për një të ardhme të afërt përpara. Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme u prezantuan [...]

  • lezja web 1

KOMF përmes një konference për media ka publikuar dokumentin “Fëmijëria pa dhunë, një e drejtë themelore”

19/03/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Fuqizimi i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – Rrugëtimi vazhdon”, i financuar nga zyra e UNICEF në Kosovë, ka mbajtur konferencën për media për publikimin e dokumentit “Fëmijëria pa dhunë, një e drejtë themelore”. Dokumenti paraqet të dhënat për shkaqet [...]

  • Capture Dhuna

Fëmijëria pa dhunë, një e drejtë themelore

14/03/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Fuqizimi i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – Rrugëtimi vazhdon”, i financuar nga zyra e UNICEF në Kosovë, ka publikuar dokumentin “Fëmijëria pa dhunë, një e drejtë themelore”. Dokumenti paraqet të dhënat për shkaqet dhe pasojat e dhunës ndaj fëmijëve, [...]

  • 3333

KOMF ka adresuar një Dokument Deputetëve të Kuvendit të Kosovës mbi situatën e dhunës ndaj fëmijëve

08/03/18|

Me rastin e mbajtjes së seancës plenare ku u zhvillua Debat parlamentar lidhur me dhunën në familje dhe adresimin institucional, KOMF ka adresuar një dokument Deputetëve të Kuvendit të Kosovës mbi këtë temë. Dokumenti përshkruan të drejtën themelore të fëmijëve për tu rritur pa dhunë dhe në një ambient të sigurtë, situatën e tyre aktuale në [...]

  • komf logo me ngjyra

Fëmijët në situatë rruge edhe në temperatura të ulëta, institucionet heshtin

05/03/18|

KOMF përmes një komunikate për media, ka adresuar shqetësimet për fëmijët në situatë rruge të cilët punojnë punë të rënda. Fëmijët në situatë rruge të cilët punojnë apo kërkojnë lëmoshë janë të ekspozuar ndaj formave të shkeljes së të drejtave të fëmijës, përfshirë: neglizhimin, keqtrajtimin, abuzimin fizik dhe emocional, e në disa raste mungesën e [...]