­

23/02/2018

  • photo 3

KOMF: Ndërprerja e procesit mësimor, dëmton interesin më të mirë të fëmijëve

23/02/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF me kujdes të shtuar ka ndjekur ngjarjet e fundit në procesin mësimor në shkollat e Republikës së Kosovës, duke u karakterizuar me pengim të procesit mësimor nga greva e mësimdhënësve. KOMF vë ne dijeni se procesi mësimor për asnjë arsye nuk guxon të ndërpritet [...]

  • komf logo me ngjyra

Apeli i KOMF për Ditën Ndërkombëtare të Epilepsisë

13/02/18|

Apeli i KOMF për Ditën Ndërkombëtare të Epilepsisë: Sëmundjet sikurse epilepsia fatkeqësisht nuk kursejnë as fëmijët. Këto sëmundje kërkojnë trajtim të duhur dhe mjaft të kushtueshëm. Epilepsia është një çrregullim nervor i manifestuar me ngërçe të përsëritura të muskujve dhe ndryshim të vetëdijes, që prek njerëzit e të gjitha moshave, në veçanti fëmijët.  Një numër [...]

  • Foto KOMF

Thirrje për kompani të komunikimit multimedial për të realizuar një video vetëdijësuese për KOMF

12/02/18|

TERMET E REFERENCËS Funksioni: Realizimi i një video Vendi I punës: Prishtinë, Kosovë Përgjegjësitë e Përgjithshme: Përgjegjësi do të kryejë detyrat e tij në kuadër me kartën dhe Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve të KOMF, Konventën mbi të Drejtat e Fëmijës (KDF) dhe do të pasqyrojë sjelljen profesionale gjatë gjithë procesit. Rreth KOMF: Koalicioni i [...]

  • Klevisi per indexin

KOMF publikon Indeksin për Mbrojtjen e Fëmijës 2.0

07/02/18|

https://www.youtube.com/watch?v=Fbt8GuziXlY

  • Donjeta ne RTK

Mbrojtja e fëmijëve me aftësi të kufizuara Donjeta Kelmendi

07/02/18|

https://www.youtube.com/watch?v=-RKCYFcKBWY

  • Photo 1

Fëmijët viktima të abuzimit me narkotikë, të pambrojtur nga shteti

07/02/18|

KOMF përmes një komunikate për media, ka adresuar qështjen e fëmijëve viktima të abuzimit me narkotikë. "Bazuar në Indeksin për Mbrojtjen e Fëmijës të publikuar nga KOMF, Kosova ka arritur një rezultat prej 0,396 nga rezultati i mundshëm prej 1.0 në parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve viktima të abuzimit me narkotikë. Në mbrojtjen e fëmijëve [...]

  • Të arriturat kryesore të KOMF gjatë 2017

Të arriturat kryesore të KOMF gjatë 2017

06/02/18|

Avancimi i legjislacionit, ku KOMF kontribuoi në hartimin dhe plotësim-ndryshimin e: • Projektligjit për Mbrojtjen e Fëmijës • Kodit Penal të Kosovës • Kodit të Procedurës Penale • Ligjit të Familjes Monitorimi i zbatimit të legjislacionit ku KOMF punoi në hartim të hulumtimeve dhe analizave: • Studimi krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së [...]