­

19/01/2018

  • Index pic. 1

Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës 2.0

19/01/18|

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” mbështetur nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga zyra e BE-së në Kosovë, ka lansuar Indeksin për Mbrojtjen e Fëmijës 2.0. Indeksi është një mekanizëm i pavarur për matjen e reformave të çdo [...]

  • _Z7A5600

KOMF lanson Indeksin për Mbrojtjen e Fëmijës 2.0

19/01/18|

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” mbështetur nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga zyra e BE-së në Kosovë, ka mbajtur konferencën për lansimin kombëtar të Indeksit për Mbrojtjen e Fëmijës 2.0. Në fjalën e hapjes morën pjesë: Kryeministri [...]

  • photo

KOMF dërgon rekomandimet drejt Ministrisë së Drejtësisë për plotësim ndryshimin e Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale

10/01/18|

KOMF në partneritet dhe mbështetur nga projekti “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve” i përkrahur nga BE dhe UNICEF, ka zhvilluar konsultimet për të sjellë qëndrimet e akterëve kyç të shoqërisë civile dhe akterëve relevant të institucioneve publike lidhur me plotësim ndryshimin e dispozitave që prekin fëmijët në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale. Pjesëmarrës [...]

  • Urani e kta

Grupi Tematik i KOMF për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi, u takua me Ministrin e Shëndetësisë

05/01/18|

Grupi Tematik i KOMF për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi, u takua me Ministrin e Shëndetësisë Uran Ismaili, për të diskutuar për objektivat dhe mënyrave të bashkëpunimit për të drejtat e fëmijëve në shëndetësi. Ministri Ismaili shprehu gadishmërinë për të bashkëpunuar me KOMF rreth avancimit të të drejtave të fëmijëve në shëndetësi. KOMF ofroi [...]

  • Femijet - Kuvendi 1

Mos votimi i amendamentit në Kuvend në kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijëve

03/01/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, me keqardhje ka pritur lajmin për mos votimin e amendamentit për Projektligjin për Buxhetin për vitin 2018 që parashihte ndarjen e 739 mijë euro si nënprogram nën kodin buxhetor 208, për pagesën e personelit profesional për të gjitha institucionet edukativo arsimore të sistemit parauniversitar [...]