­

19/10/2017

  • komf logo me ngjyra

KOMF, ka bërë apel institucionve në nivel qëndror dhe lokal si dhe gjithë shoqërisë për krijimin e një ambienti të sigurtë për fëmijët

19/10/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF përmes një koomunikate për media, ka apeluar ndaj të gjithë organeve e institucioneve në nivel qëndror e lokal, për më shumë siguri dhe përkujdesje për të gjithë fëmijët. Fëmijët në Republikën e Kosovës përbëjnë 30% të popullësisë së përgjithshme, ata përbëjnë të ardhmen e këtij vendi. [...]

  • Takimi AFA

KOMF zhvillon punëtorinë për shqyrtimin dhe validimin e propozim amendamenteve për Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale

18/10/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF në partneritet dhe mbështetur nga projekti “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve” i përkrahur nga BE dhe UNICEF, ka zhvilluar punëtorinë për shqyrtimin dhe validimin e propozim-amendamenteve për Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale në bazë të rekomandimeve të dala nga analiza e kornizës [...]

  • 4

Kandidatë për Kryetar të komunave nënshkruan Deklaratën e Zotimit II

16/10/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF përmes një dokumenti, ju është adresuar kandidatëve për kryetarë të komunave, prej të cilëve kërkojmë zotimin se të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtja e tyre do të jenë pjesë e prioriteteve të axhendës qeverisëse në rast të zgjedhjes. Kandidatë për Kryetar të komunës së Prishtinës (Shpend [...]

  • Capture

KOMF shkrese zyrtare QKMF-ve që të realizojnë vizitat mjekësore në shtëpi

16/10/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, përmes një shkrese zyrtare ju është drejtuar Qendrave të Mjekësisë Familjare në Republikën e Kosovës, që të realizojnë vizitat në shtëpi, në mënyrë që të parandalohen sëmundjet e fëmijëve të cilat ndodhin si pasojë e mos imunizimit në kohë. Duke qenë se një nga arsyet për [...]

  • Foto A.A 1

Kandidatë për Kryetar të komunave nënshkruan Deklaratën e Zotimit

10/10/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF përmes një dokumenti, ju është adresuar kandidatëve për kryetarë të komunave, prej të cilëve kërkojmë zotimin se të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtja e tyre do të jenë pjesë e prioriteteve të axhendës qeverisëse në rast të zgjedhjes. Kandidatë për Kryetar të komunave të ndryshme të [...]