­

11/08/2017

  • Arsim 0

Grupi Tematik për Arsim në KOMF harton planin e veprimit

11/08/17|

Sot, Grupi Tematik për Arsim në kuadër të Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF është takuar për punëtorinë e parë me qëllim hartimin e planit të veprimit. Grupi Tematik për Arsim përbëhet nga anëtarët e KOMF: PLAY International Kosovo, Kosova Education Center - KEC, Balkan Sunflowers Kosova, SOS Fshatrat e [...]

  • 20543768_755684637937931_825837940535042080_o

Grupi Tematik për Shëndetësi në KOMF harton planin e veprimit

04/08/17|

Grupi Tematik për Shëndetësi në kuadër të Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF është takuar në takimin e parë me qëllim hartimin e planit të veprimit. Grupi Tematik për Shëndetësi përbëhet nga anëtarët e KOMF: Aksioni për Nëna dhe Fëmijë dhe Save the Children. Pjesëmarrës në takim ishin poashtu përfaqësues nga Shoqata e [...]

  • PZ 1

KOMF zhvillon konsultime për plotësim ndryshimin e Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale

03/08/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF në partneritet dhe mbështetur nga projekti “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve” i përkrahur nga BE dhe UNICEF, po zhvillon konsultimet për të sjellë qëndrimet e akterëve kyç të shoqërisë civile dhe akterëve relevant të institucioneve publike lidhur me rishikimin e legjislacionit që adreson dhunën [...]