­

29/07/2017

  • 20294366_753209784852083_2393698390446190571_n

Themelohen Grupet Tematike në KOMF

29/07/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF ka krijuar katër grupe tematike për fushat si vijon: Grupi Tematik për Mirëqenie dhe Mbrojtje të Fëmijëve; Grupi Tematik për Arsim; Grupi Tematik për Shëndetësi; Grupi Tematik për Zhvillimin e Koalicionit. Grupet Tematike janë struktura organizative brenda KOMF, të përbëra nga organizatat anëtare të [...]

  • 20464739_10213408609760810_617575293_o

Zhvillohet tryeza konsultuese me fëmijët, për të marrë pikëpamjet e tyre rreth dhunës ndaj fëmijëve

28/07/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF në partneritet dhe mbështetur nga projekti “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve” i përkrahur nga BE dhe UNICEF ka zhvilluar një tryezë konsultuese me fëmijët, për të marrë pikëpamjet e tyre rreth fenomenit të dhunës ndaj fëmijëve. Në këtë tryezë pjesëmarrës ishin 18 fëmijë përfitues [...]

  • 20050488_10213236583780268_106204226_o

KOMF zhvilloi punëtoritë për ngritjen e kapaciteteve të institucioneve dhe OJQ-ve në mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna

06/07/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në partneritet dhe mbështetur nga projekti “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve” i përkrahur nga BE dhe UNICEF zhvilloi punëtoritë në rajone me akterët kyç të institucioneve dhe shoqërisë civile në komunën e Prishtinës, Prizrenit, Mitrovicës, Gjilanit dhe Ferizajt me temën "Referimi i fëmijëve viktima [...]

  • IMG_0871

Organizohet trajnimi për ngritjen e fondeve për anëtarët e KOMF, fillon zhvillimi i Strategjisë për Ngritjen e Fondeve të KOMF

05/07/17|

Organizatat anëtare të KOMF, kanë ndjekur trajnimin për ngritje të fondeve. Trajnimi u organizua nga KOMF me mbështetjen e UNICEF dhe ChildPact. Trajnimi ka si qëllim ngritjen dhe avancimin e mëtejshëm të kapaciteteve të organizatave anëtare të KOMF, rreth identifikimit të alternativave dhe kanaleve të reja që mund të shërbejnë për të ngritur fonde, përveç [...]

  • IMG_0855

KOMF mban sesion informues për organizatat e interesuara në thirrjen për nën financime

05/07/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve KOMF mban sesion informues për organizatat lokale të interesuara në thirrjen për nën financime. Përmes projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” financuar nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, KOMF do të ofrojë nën financime për projekt propozime të vogla, të [...]