­

29/06/2017

  • aaa

Sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit (DASH), Kosova vlerësohet si vend burimi dhe destinacioni për viktimat e trafikimit me qenie njerëzore

29/06/17|

Prishtinë, 29 Qershor 2017 Për KOMF mbetet shumë shqetësues numri i lartë i viktimave të trafikimit fëmijë, ku nga 36 rastet e identifikuara gjatë vitit 2016, 18 prej tyre janë fëmijë. Sipas raportit të DASH, Qeveria e Kosovës nuk përmbush nivelin minimal të standardeve për eleminimin e trafikimit duke vazhduar të mbetet në nivelin 2. [...]

  • 159421-2ExXfj1QK8

KOMF do të mbajë sesion informues për organizatat lokale të interesuara në Thirrjen për Nën financime

27/06/17|

Përmes projektit "Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë" financuar nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, KOMF do të ofrojë nën financime për projekt propozime të vogla, të lidhura me hartimin e planeve komunale për mbrojtje të fëmijëve, në shtatë komuna të Kosovës. Thirrja është tashmë publike dhe për [...]

  • 159421-2ExXfj1QK8

Thirrje për ekspertë në hartimin e planeve të veprimit të Grupeve Punuese Tematike të KOMF

22/06/17|

KOMF në kuadër të projektit “Empowerment of Coalition of NGOs for Child Protection – The journey goes on” financuar nga Zyra e UNICEF në Kosovë, kërkon të angazhojë ekspert/ë që do të jenë përgjegjës për hartimin e planeve të veprimit për secilin nga Grupet Punuese Tematike: për Arsim; Shëndetësi; Mirëqenie dhe Mbrojtje të Fëmijëve dhe për [...]

  • aaa

THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME

20/06/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë”, të financuar nga BE dhe të menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, shpall: THIRRJEN PËR PROJEKT PROPOZIME Për nënfinancimin e projekteve të vogla për projektet e dorëzuara nga OJQ-të dhe OSHC-të në Kosovë. [...]

  • foto

Deklaratë e Eurochild dhe Thirrje për Veprim mbi Ndikimin e Brexit te Fëmijët dhe të Rinjtë

19/06/17|

Kjo deklaratë mbështetet nga KOMF dhe rrjetet e tjera të Eurochild në Europë. Procesi Brexit, deri më sot, injoroi zërat e fëmijëve dhe të rinjve. Fëmijët dhe të rinjtë në të gjithë BE-në do të jenë më të ndikuarit në afat gjatë nga votimi i Brexit, por mendimet e tyre nuk janë marrë në konsideratë nga [...]

  • Capture5

Fëmijët në fushatën parazgjedhore

15/06/17|

https://www.youtube.com/watch?v=cezlAhfAHbk

  • Capture3

Dita Ndërkombëtare Kundër Punës së Rëndë të Fëmijëve

15/06/17|

https://www.youtube.com/watch?v=gz9niBLt8-g&list=PL-sMILPl2e_KhPEp1FttatAYh1aJAfPDv&index=2

  • Capture2

Fëmijët në programin e partive politike

15/06/17|

https://www.youtube.com/watch?v=4eZVCcHVfX4&feature=youtu.be

  • auto_komf11495715077

KOMF, kërkesë direkte kandidatëve për kryeministër

14/06/17|

http://zeri.info/aktuale/144815/komf-kerkese-direkte-kandidateve-per-kryeminister/

  • 159421-2ExXfj1QK8

KOMF apel partive politike: Mos shfrytëzoni fëmijët për fushatë elektorale

14/06/17|

http://zeri.info/aktuale/143876/komf-apel-partive-politike-mos-shfrytezoni-femijet-per-fushate-elektorale/