­

20/04/2017

  • Capture

Studimi krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Raportit të Progresit

20/04/17|

ChildPact (Koalicioni Rajonal për Mbrojtjen e Fëmijëve) dhe Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) publikuan studimin krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Raportit të Progresit të Bashkimit Europian për Kosovën, duke e vënë theksin në një sërë veprimesh që Kosova duhet të ndërmarrë për të zhvilluar më tej kapacitetet [...]

  • 20 Prill 2017 KOMF

ChildPact dhe KOMF lansuan studimin krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Raportit të Progresit

20/04/17|

ChildPact (Koalicioni Rajonal për Mbrojtjen e Fëmijëve) dhe Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) publikuan një studim krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Raportit të Progresit të Bashkimit Europian për Kosovën, duke e vënë theksin në një sërë veprimesh që Kosova duhet të ndërmarrë për të zhvilluar më tej [...]

  • 17807370_695807677258961_5045570220831259443_o

KOMF publikoi dokumentin mbi “Financimin e Shërbimeve Sociale në Kosovë”

20/04/17|

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF, prezantoi dokumentin mbi “Financimin e Shërbimeve Sociale në Kosovë", i cili përfaqëson qëndrimin e 22 organizatave anëtare të koalicionit. Dokumenti është iniciuar bazuar në gjendjen e rëndë të financimit të shërbimeve sociale në Kosovë si pasojë e mungesës së një mekanizmi të qëndrueshëm të [...]