­

30/01/2017

  • aaa

KOMF alarmon për rrezikun e mbylljes së shërbimeve të ofruara nga sektori jo qeveritar për fëmijët në nevojë

30/01/17|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, i cili përfaqëson njëzet e dy organizata jo qeveritare, në kuadër të misionit për avokim në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, i është drejtuar ministrit për Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe komunave të Kosovës, duke i alarmuar për rrezikun e mbylljes së shërbimeve [...]

  • ????????????????????????????????????

KOMF dhe MD ripërtërijnë marrëveshjen e bashkëpunimit për monitorimin e zbatimit të masave dhe dënimeve ndaj të miturve në konflikt me ligjin

27/01/17|

Pas një vit bashkëpunimi në sajë të marrëveshjes së nënshkruar në nëntor 2015, sot KOMF ka nënshkruar marrëveshjen e re të bashkëpunimit me Ministrinë e Drejtësisё, e cila është e vlefshme për vitin 2017. Marrëveshja aktuale, njëjtë si ajo e para parasheh monitorimin e ekzekutimit tё masave dhe dënimeve ndaj tё miturve nga Shërbimi Sprovues [...]

  • foto 1

Bordi Ekzekutiv i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve, mbajti takimin tij të parë për vitin 2017

23/01/17|

Bordi Ekzekutiv i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF i përbërë nga pesë anëtarë, mbajti takimin tij të parë për vitin 2017, me rendin e ditës: - Mënyrat e mbështetjes të organizatave anëtare që rrezikojnë qëndrueshmërinë financiare - Përgatitja e rendit të ditës për takimin e Asamblesë së Përgjithshme - Vlerësimi i nevojave dhe [...]

  • 001

KOMF nënshkruan kontratë me Zyrën e Bashkimit Europian në Kosovë për projektin “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve”

04/01/17|

27 dhjetor 2016, Prishtinë - Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve ka nënshkruar kontratë me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë për implementimin e projektit “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në Kosovë”, në kohëzgjatje prej 24 muajve, në vlerë prej 248,291.72 Euro. Kontrata është nënshkruar në kuadër të thirrjes për projekt propozime: Instrumentit [...]