­

25/11/2016

  • capture

Raporti i monitorimit mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese në Lipjan

25/11/16|

“Raporti i monitorimit gjashtë mujor mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese në Lipjan” prezanton të gjeturat e monitorimit gjashtë mujor (Janar – Qershor 2016) mbi zbatimin e masave edukative / institucionale; dërgimin në institucionin edukativo – korrektues dhe burgimin për të mitur. Raporti vë në pah sfidat në ekzekutimin [...]

  • 001

KOMF publikon raportin e monitorimit mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese

25/11/16|

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, prezantoi “Raportin e monitorimit gjashtë mujor mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese në Lipjan”. KOMF ka monitoruar zbatimin e masave edukative / institucionale; dërgimin në institucionin edukativo – korrektues dhe burgimin për të mitur. Raporti vë në pah [...]

  • wz7a8244

Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, znj. Apostolova i bashkohet platformës avokuese “Miqtë e Fëmijëve”

24/11/16|

Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, znj. Natalyia Apostolova i bashkohet platformës avokuese të KOMF “Miqtë e Fëmijëve”. Në 22 Nëntor 2016, znj. Apostolova nënshkroi “Deklaratën e Angazhimit” e cila është një përmbledhje e zotimeve të Miqve të Fëmijëve për të qënë në ndihmë dhe mbështetje të fëmijëve si dhe për tu angazhuar në [...]

  • capture

Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës

23/11/16|

Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës është një mekanizëm i pavarur për matjen e reformave të vendit në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (KDF). Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës nxjerr në pah se si Kosova performon në mbi 600 indikatorë të përshtatur nga [...]

  • 005

Lansohet Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës në Kosovë

22/11/16|

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF, lansoi Indeksin e Mbrojtjes së Fëmijës, i cili nxorri në pah se si Kosova performon në më shumë se 600 indikatorë, të përshtatura nga lista zyrtare e zbatimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijës. Folës në këtë konferencë ishte kryeministri Isa Mustafa i [...]

  • KOMF

Raporti i Progresit vë në pah mungesën e zbatimit e legjislacionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

11/11/16|

http://zeri.info/aktuale/116464/komf-raporti-i-progresit-ve-ne-pah-mungesen-e-zbatimit-e-legjislacionit-per-mbrojtjen-e-te-drejtave-te-femijeve/

  • KOMF

KOMF: Raporti i Progresit përmend mosrespektimin e të drejtave të fëmijëve

11/11/16|

http://koha.net/?id=27&l=141920

  • KOMF

Raporti i Progresit vë në pah mungesën e zbatimit e legjislacionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

11/11/16|

Raporti i Progresit për Kosovën publikuar më 10 nëntor 2016, ndër të tjera ka përfshirë të gjeturat dhe rekomandimet në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Raporti vë në pah që korniza ligjore është në harmoni me kërkesat ndërkombëtare, por zbatimi i legjislacionit i cili ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave [...]