­

26/02/2016

  • image-ded7fcaeba560a50f77454a592b7163a9deca23fe15d38c849550f549d2b7ce5-V

KOMF anëtar në Këshillin e përgjithshëm të Shërbimeve Sociale dhe Familjare

26/02/16|

KOMF mori pjesё nё takimin e rradhës tё Këshillit tё përgjithshëm tё Shërbimeve Sociale dhe Familjare – KPSHSF-sё me datё 26 shkurt 2016, në Prishtinё. Presidenti i KOMF, z. Gani Lluga, pёrfaqёson Koalicionin e OJQ-ve pёr Mbrojtjen e Fёmijёve nё Kёshillin pёr Shёrbime Sociale dhe Familjare, ku aktualisht ёshtё nё pozitёn e zёvёndёs kryesuesit. Bazuar nё [...]

  • 12742627_10153960238519084_235709824154556151_n

KOMF merr pjesë në trajnimin rajonal “Ndërtimi i Aftësive për Konsulencë dhe Lidership”

24/02/16|

KOMF merr pjesë në trajnimin rajonal “Ndërtimi i Aftësive për Konsulencë dhe Lidership” që vazhdon të mbahet gjatë kësaj jave në Budapest. Ky është një Trajnim për Trajnerë i mundësuar nga organizata Terre des hommes në kuadër të Platformës Rajonale për Mbrojtjen e Fëmijëve Childhub (www.childhub.org) i cili synon aftësimin e trajnerëve të ardhshëm në [...]

  • aaa

KOMF lanson fazën e dytë të projektit rajonal “Të Rinj me Një Zë”, financuar nga Komisioni Evropian

22/02/16|

Koalicioni OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF mori pjesë në takimin rajonal të mbajtur me 16 – 18 shkurt 2016, për lansimin e fazës së dytë të projektit rajonal “Të Rinj me Një Zë”. Ky projekt mbështetet nga Komisioni Evropian dhe do të vazhdojë të implementohet nga koalicionet nacionale të Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Bosnje Hercegovinës dhe [...]

  • 12736625_10208337810113988_1506285037_o (1)

Bordi i ri Ekzekutiv i KOMF, mbajti takimin e tij të parë

15/02/16|

Bordi i ri Ekzekutiv i KOMF, pas përzgjedhjes nga Asambleja e Përgjithshme mbajti takimin e tij të parë më 12 shkurt 2016. Në takimin e Bordit u shqyrtuan termat e referencës për Grupet Punuese Tematike, ku u vendos që termat e rerefencës do hartohen të veçanta për secilin grup tematik. Grupet Punuese Tematike do jenë [...]

Zërat e bashkuar për fëmijët 2015 – 2018

12/02/16|

Projekti “Zërat e bashkuar për fëmijët” i implementuar në Kosovë nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, financohet nga Ministria Federale e Gjermanisë për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim ( BMZ).  Partnerët në projekt janë 7 anëtarët e ChildPact nga Shqipëria, Armenia, Bosne dhe Hercegovina, Gjeorgjia, Kosova, Moldavia dhe Serbia. Projekti synon të [...]

Të rinjtë me një zë 2015 – 2017

12/02/16|

Projekti “Të rinjtë me një zë” është projekt rajonal i financuar nga Komisioni Evropian, implementuar në Kosovë nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtje të Fëmijëve – KOMF. Partnerë në projekt janë: BKTF Shqipëri, Shoqata Naša Djeca në Bosne dhe Hercegovinë, Children First nga Mali i Zi. Projekti synon të rrisë kapacitetin dhe zotimin e koalicioneve [...]

Ti bëjmë çështjet e fëmijëve të dukshme 2015 – 2016

12/02/16|

Projekti “Ti bëjmë çështjet e fëmijëve të dukshme” është projekt i financuar nga zyra e UNICEF në Kosovë. Objektivat kryesore të projektit janë: OBJEKTIVA1 (LEGJISLACIONI): Kontributi në zhvillimin, monitorimin dhe përmirësimin e legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. OBJEKTIVA2 (QEVERISJA (THINK TANK / AVOKIM)): Kontributi në fuqizimin e sistemit për mbrojtjen [...]

Fëmijët nuk kanë nevojë ta njohin dhunën Tetor 2015

12/02/16|

Projekti Fëmijët nuk kanë nevojë ta njohin dhunën, i implementuar nga Koalicioni i  OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve u financua nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Në kuadër të projektit, KOMF në bashkëpunim me Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit organizoi Javën Nacionale Vetëdijësuese për Mbrojtjen e Fëmijëve Viktima të Dhunës dhe Abuzimit. [...]

Kush flet për mua? Aksioni i përbashkët për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë 2013 – 2015

12/02/16|

Projekti “Kush flet për mua?” është projekt i financuar nga zyra e UNICEF në Kosovë. Objektivat kryesore të projektit janë: OBJEKTIVA1 (LEGJISLACIONI): Kontributi në zhvillimin, monitorimin dhe përmirësimin e legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. OBJEKTIVA 2 (QEVERISJA (THINK TANK / AVOKIM)): Kontributi në fuqizimin e sistemit për mbrojtjen e fëmijëve [...]

Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë 2011 – 2013

12/02/16|

Projekti “Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë”, është financuar nga Zyra e UNICEF në Kosovë, Save the Children dhe Terre des hommes. Objektivat strategjike të projektit: OBJEKTIVA STRATEGJIKE 1: Kontributi në avancimin dhe monitorimin e kornizës ligjore, politikave, strategjive dhe standardeve kombëtare në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve dhe të drejtave [...]